- Etusivu
 
- Ajankohtaista

- Tapahtumat

- Toiminta

- Jäsenistö

- Hallitus

- Työryhmät

- Lausunnot ja aloitteet

- Glimsinjoki

- Uusi Kirkkojärvi

- Kuvagalleria

- Linkkejä

- Palaute

 


Lausunnot ja aloitteet

2021: Valitus Jokisillan kaavasta Helsingin HO 4.1.21.
2020: POKE-muistutus 20.10.20
2020: Kotiseudun ulkoilupolut-ohjelma 21-30 muistutus 14.8.20
2020: Kyytimäen asemakaavaehdotus, 521100, mielipide 16.6.2020 ja liite

2019:
Uudenmaan maakuntakaava muistutus 8.11.19

2016: Uudenmaan maakuntakaava muistutus 8.12.16

2019:
Kauklahti Lasihytin kaava, mielipide 28.5.19

2018: POKE: POKE-mielipide 3.5.18
2018:
Kirkkojärvi: Kirkkojärvenpuiston kaava, muistutus 5.4.18

2017: Espoon kansallinen kaupunkipuisto, täydennys 21.11.17
2016: Espoon kansallinen kaupunkipuistoehdotus 4.7.16

2017:
Jokisillan kaava, muistutus 11.9.17 ja mielipide 25.1.16
2017: Miilukorpi II: muistutus 11.9.17

2016: Pakankylän kartanon asemakaava, muistutus 28.10.16

2014: Matalajärvi-Kivikopla 10.3.14

2013: Kirkkojärvi, mielipide 11.6.13
2013: Karvasmäki-Bemböle golf 14.4.13
2013: Bodomin kaava, muistutus 17.1.13

2012: Lausunto vesienhoito-ohjelmasta 17.12.12
2012: Pellas ulkoilupuisto, mielipide 27.8.12
2012: Pihlajarinteen kaava, muistutus 27.6.12
2012: Blominmäen yleiskaava, muistutus 25.6.12
2012: Keski-Espoon urheilupuisto, mielipide 25.5.12

2011: Bembölen kaava, muistutus 15.1.11
2011: Pihlajarinteen kaava, muistutus 7.3.11

2011: Lommilan asemakaava, mielioide 5.5.11
2011: Bembölen asemakaavaehdotus, mielipide 6.9.11

2010: Lausunto 3. vaihemaakuntakaavan osallist. ja arviointisuunnitelmasta
2010: Valitus KHO:lle Pellaksen asemakaavapäätöksestä
2010: Mielipide II Espoon- ja Mankinjoen moottoriveneilystä

2010: Vastaselitys ja liite Pellaksen asemakaavavalituksesta
2010: Mielipide Högnäsin asemakaavaehdotuksesta
2010: Mielipide Lakelan asemakaavaehdotuksesta
2010: Mielipide Kirkkopuiston puistosuunnitelmasta
2010: Matalajärven kunnostusuunnitelma 2010

2009: Espoon vesistötutkimus 2009- Espoon järvien tila
2009: Valitus HHO:lle Pellaksesta
2009: Kginsuun.keskuksen lausunto HHO:lle Pellaksesta
2009: Mielipide Espoonjokilaakson esiselvityksestä
2009: Mielipide Kulloonsillan kaavasta
2009: Mielipide Bodomin kaavasta

2009: Mielipide Kalvik I:n kaavasta
2009: Mielipide Högnäsin kaavasta

2009: Mielipide Harmaalaakson kaavasta
2009: Moottoriveneilykiellon tilanneraportti
2009: Mielipide Espoon- ja Mankinjoen moottoriveneilystä

2009: Muistutus Lommilan kaavasta

2008: Espoonjoen suojelusuunnitelma 5/2008

2008: Muistutus Pellaksen kaavasta
2008: Muitutus Kulloonsilta kaavasta
2008: Espoon virtavesien sähkökoekalastukset
2008: Muuralanpuron kalastotutkimus
2008: Kirkkojärven yleissuunnitelma

2007: Espoon_Kirkkojärven_lausunto
2007: Matalajärven kuormitusselvitys
2007: Mielipide Pellaksen kaavasta
2007: Pellaksen luontoselvitys
2006: Keski-Espoo_Raportti_180806
2006: Gallträsk - kuulumiset
2006: Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelma
2006: Kunnostussuunnitelman arvioraportti

16.02.2006: Espoon ympäristölautakunnan päätös jätevesiputkesta
16.12.2005: Uudenmaan ymp.keskuksen lausunto jätev.putkesta

19.10.2005: Espoon ympäristölautakunnan päätös
jätevesiputkesta
16.08.2005: Toimenpide-ehdotus Pitkäjärven jätevesiputkelle
09.09.2004:
Lausunto Pitkäjärven jätevesiputkesta

20.04.2005: Muistutuslausunto Uudenmaan maakuntakaavasta
25.02.2004:
Lausunto Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksesta

16.12.2003: Kannanotto Espoon keskuksen nimenmuutos ehd.
03.12.2003: Vantaanjoen ja Helsingin seud.vesiensuojeluyhd. liit.
27.04.2003: Pro Espoonjoki ry:n järj. vesistöseminaarin ohjelma
24.04.2003: Valitus Lakelan kaavamuutoksesta
02.01.2003: Muistutus Lakelan kaavamuutoksesta
18.03.2003: Kehä II jatke - linkki Uudenmaan Ymp.kesk. sivuille

25.06.2002: Mielipide Espoon eteläosien yleiskaavan valmistelusta
29.04.2002: Lyijypitoisten maiden varastointi Pitkäsuolla
04.04.2002: Lippajärven ulkoilureitti
28.02.2002: Kauklahden keskuksen maankäytön suunnittelu
07.02.2002: Valitus rak.lupapäätös Kuninkaantien lukio
08.10.2002:
Vastasel.Espoon kaup.& ABB Credit Oy:n lausunt.

21.04.2003: Pitkäjärven kaislikon niitto - kirjelmä
15.01.2002: Pitkäjärven pohjoisrannan ulkoilureitin suunnittelu
11.03.2002:
Ulkoilureitin rakentaminen Pitkäjärven pohjoisrannalle

11.02.2004: Kirkkojärvi ry:n Fallåker-kaavan vast.sel. yhtyminen
11.10.2001: Valitus Fallåkerin kaavasta
05.02.2002:
Vastaselitys kaupunginhallituksen lausunnosta

23.11.2001: Espoon viheralueohjelma
31.08.2001: Espoonjokilaakson maisemasuunnittelukilpailu
01.12.2000: Kansalaisaloite Espoonjoen vesistön ja ymp. kehit.
24.04.2001: Espoon kh:n vastaus kansalaisaloitteeseemme