UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

PL 36

00521 HELSINKI

 

MOOTTORIVENEILYKIELTO ESPOON- JA MANKINJOELLE

Viime vuosina Espoonjoen ja Mankinjoen suualueet ovat kasvaneet entistä rehevämmin

kaislaa, samoin koko Espoonlahden pohjukka. Molempien jokien suualueet ovat madaltuneet

niin, että jokisuista on vaikea päästä vähänkin suuremmalla veneellä Espoonlahdelle. Kaislikko

on kasvanut molemmissa jokisuissa melkein uomat umpeuttaen.

Lasilaaksoon on rakennettu kolme kerrostaloa ja lukuisia omakotitaloja, joten viime vuosina moottoriveneliikenne on kasvanut Espoon- ja Mankinjoella. Se syö rantoja: Moottorien potkurit irrottavat pohjakasvillisuutta ja vajonneita lehtiä, joita vesilinnut käyttävät ravinnokseen. Ne jauhautuvat ja kasautuvat jokisuille. Kymmeniä puita on kallistunut ja kaatunut jokiuomiin. Veden korkeuden vaihtelut ovat viime vuosina olleet myös suuret.

Molempien jokien ja edellä mainittujen uomien varsilla on viljelyksiä, jotka tulevat aivan

vesirajaan asti, ilman suositeltua vähintään 15 metrin suojavyöhykettä. Voimakkaiden

sateiden jälkeen jokien vesi muuttuu voimakkaan saviseksi ja ojista tuleva vesi on värjäytynyt

harmaaksi.

Kapeauomaisilla Espoon- ja Mankinjoella tulisi moottoriveneily kieltää kokonaan, kuten on

tehty esim. Vantaanjoella, jossa moottoriveneily ei ole sallittua.

Espoonlahden Natura-alueen ja jokien välissä olevan Fiskarsin luonnonsuojelualueen rauhan

vuoksi koko Espoonlahden pohjukassa tulisi sallia ainoastaan ilman moottoria tapahtuva

veneily, koska koko Espoonlahden pohjukka on erittäin matalaa.

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf esittääkin, että Espoon- ja Mankinjoelle asetettaisiin

moottoriveneilykielto mahdollisimman pikaisesti.

 

PRO ESPOONJOKI RY, PRO ESBO Å RF

 

Marianne Sundell         Oivi Salohonka

puheenjohtaja             sihteeri

 

 

 

TIEDOKSI Espoon kaupungin ympäristölautakunta