Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

 

Helsingin hallinto-oikeus

Asia: Vastaselitys kaupunginhallituksen lausunnosta, joka koski tekemäämme valitusta Espoon kaupunginvaltuuston 3.9.2001 pöytäkirjan 16 §:n kohdalla tekemästä päätöksestä, jolla hyväksyttiin 64. Kaupunginosan (Karvasmäki) korttelien 64010-64016 sekä niihin liittyvien katu-, virkistys- ja erityisalueiden asemakaava (Fallåker)

Valituksemme kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että kaava ei ota riittävästi huomioon Espoonjoen jokilaakson säilymistä viherkäytävänä, joka tulisi sisältyä koko jokilaakson alueelle.

Aikaisemmin esittämämme lisäksi haluamme korostaa sitä, että kaavassa Glomsinjoen ympäristö kaavan ulkopuolella olevan Ikean tavaratalon sisääntulotien ja kaavassa olevan liikerakennuksen (Gigantti) pysäköintialueen sisääntuloväylän sekä Espoonväylän rajaama alue jää niin voimakkaasti eri puolilta jatkuvan runsaan liikenteen ympäröimäksi, että toimivasta viherkäytävästä ei voida enää puhua.

Esitämmekin että, erityisesti näiltä osin ko. kaavassa tulee ottaa huomioon nyt esitettyä paremmin viherkäytävän säilyminen eikä katkaista sitä Fallåkerin kohdalla. Tämä voidaan tehdä vain varaamalla kaavassa esitettyä suurempi alue viherkäytävän käyttöön.

 

Espoossa 5 päivänä helmikuuta, 2002

                                        Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

 

                                        Tapio Ala-Peijari                                             Martti Salakari

                                        Puheenjohtaja                                                  Sihteeri