Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf                                                                                     11.3.2002

 

Espoon kaupungin tekniselle keskukselle

Asia: Ulkoilureitin rakentaminen Pitkäjärven pohjoisrannalle

Yhdistyksemme esittää ulkoilureitin rakentamista Pitkäjärven pohjoisrannalle Träskändan puistotieltä järven pohjoispäässä olevalle lintutornille, jossa se liittyy olemassa olevaan kevyenliikenteen teiden verkostoon ja mahdollistaa liikkumisen järven ympäri.

Pitkäjärven ympäristön asukasyhdistykset ovat jo vuosikymmenen ajan yrittäneet saada ulkoilureittiä järven pohjoisrannalle. Nyt rakennetaan uusi viemäriputki, joka korvaa vanhan, järven pohjassa kulkevan putken. Viemärin rakennusvaiheessa on maastoon raivattava työkoneiden mentävä ja niiden painoin kestävä kulku-ura. Tämä ura jää maastoon myös viemärin valmistuttua. Tämä "huoltotie" voidaan vähäisin lisäkustannuksin rakentaa ulkoilu-reitiksi, joka voi toimia myös suojavallina järven ja viljelysmaiden välissä. Näin menetellen saadaan samalla myös toteutettua järven rannalle tarvittava suojavyöhyke.

Ulkoilureitti lisää merkittävästi alueen nykyisten ja tulevien asukkaiden virkistysmahdollisuuksia ja on hyvä lähtökohta koko ranta-alueen virkistyskäytön tulevalle suunnittelulle, joka Espoon ympäristöohjelman mukaan tullaan lähivuosina toteuttamaan.

 

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Tapio Ala-Peijari                                                                                    Martti Salakari

Puheenjohtaja                                                                                         Sihteeri

Kaivosmiehenkuja 6 B                                                                            Vieraskuja 3 A 1

02730 Espoo                                                                                         02770 Espoo

Liite: Pro Espoonjoki - yhdistyksen esite

Tiedoksi: Espoon kaupungin liikuntakeskus