PRO ESPOONJOKI RY                                                                                                             ALOITE

PRO ESBO Å RF                                                                                                                         4.4.2002

Espoon kaupunki

Tekninen keskus/Viherpalvelut

LIPPAJÄRVEN ULKOILUREITTI

Viherlaaksossa on kaksi varsinaista ulkoilualuetta, Viherkallion puisto ja Lippajärven alue. Viherkallion puistossa ulkoilumahdollisuudet ovat olemassa sinne rakennettujen kävelyteiden ansioista. Puiston olemassa olo tosin on uhattuna Etelä-Espoon yleiskaavasuunnitelman mukaan.

Lippajärven ranta-alueet tulisi säilyttää luonnonmukaisina ja on tärkeää, että myös luonnonsuojelulliset näkökohdat, luonnonmukaisen kasvillisuuden säilyttäminen, riittävien pesimä- ja elinalueiden varaaminen alueen linnustolle ja muille eläimille sekä Espoonjoen vesistöalueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma, otetaan huomioon.

Lippajärven ainutlaatuisuus ulkoilu- ja luontoalueena tulisi saattaa myös alueen asukkaiden käyttöön. Alueella olisi merkitystä myös koulujen opetus- ja retkeilykohteena.

Ehdotamme, että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin Lippajärven ranta-alueen saattamiseksi asukkaiden virkistys- ja ulkoilukäyttöön ja rakentaisi/rakennuttaisi ranta-alueelle yllä mainitut näkökohdat huomioiden erityisesti alueen asukkaiden virkistystarpeita palvelevan ulkoilureitin.

 Espoossa 4 päivänä huhtikuuta 2002

                                        Pro Espoonjoki ry Pro Espoonjoki ry

Tapio Ala-Peijari                                                                     Martti Salakari

puheenjohtaja                                                                          sihteeri

 

                                        Laati: Viherlaaksolaiset ry:n edustaja Kirsti Savola

Kirstintie 16 A 11

02760 ESPOO

puh. 09 – 8638 735

                                        Tiedoksi: Espoon kaupunki, Liikuntatoimenkeskus