Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf                                                        LAUSUNTO

                                                                                                                                          15.1.2002

ESPOON KAUPUNKI

KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

 

PITKÄJÄRVEN POHJOISRANNAN ULKOILUREITIN SUUNNITTELU

Järvenperän koululla 23.10.2001 järjestetyssä asukastilaisuudessa esiteltiin suunnitelma Pitkäjärven pohjoisrannalle rakennettavasta viemäriputkesta ja huoltotien pohjalle suunnitellusta ulkoilureitistä.

Yhdistyksemme pitää esiteltyä suunnitelmaa hyvänä lähtökohtana koko pohjoisen ranta-alueen hoitotoimenpiteille.

On tärkeää, että otetaan huomioon luonnonsuojelulliset näkökohdat ja varataan riittävät suoja-alueet lintujen ja muiden eläinten pesintä- ja elinalueiksi. Viljelymaiden ja rannan väliset suoja-vyöhykkeet pitää myös ottaa huomioon.

Asuttujen alueiden kohdalla on asetettava etusijalle asukkaiden viihtyminen ja virkistysmahdollisuudet. Ranta-alue on perattava puistomaiseksi niin, että asukkailla on näköala järvelle. Järvenperän uimaranta ympäristöineen tulee myös kunnostaa niin, että se mahdollisimman hyvin palvelee alueen asukkaiden virkistystarpeita.

Viimeisimmän selvityksen mukaan Järvenperän alueella on ainakin 128 kiinteistöä, joille on jyvitetty kiinteistörekisteriin merkitty oikeus venepaikkaan. Kaupungin on huolehdittava siitä, että rannalle rakennetaan riittävä määrä asianmukaisia veneiden säilytyspaikkoja.

Yhteyshenkilöinämme asiassa toimivat:

sekä allekirjoittaneet.

Espoossa, 15. tammikuuta 2002

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Tapio Ala-Peijari                                                                     Martti Salakari

puheenjohtaja                                                                           sihteeri