- Etusivu
 
- Ajankohtaista

- Tapahtumat

- Toiminta

- Jäsenistö

- Hallitus

- Työryhmät

- Lausunnot ja aloitteet

- Glimsinjoki
- Sijainti
- Luonto
- Uhat
- Jokikävelyreitti
- Luontopolkuopas
- Tiedotteet
- Raportteja
- Ota yhteyttä

- Uusi Kirkkojärvi

- Kuvagalleria

- Linkkejä

- Palaute

 


Glimsinjokea käsitteleviä raportteja

Useat julkaisut löytyvät sähköisinä pdf-julkaisuina googlettamalla. Luettelon lopussa linkkejä jokiaiheisiin opiskelu- ja ympäristökasvatusmateriaaleihin internetissä.

Joki ja
jokivarren luonto

Janatuinen, A. (2008): Espoon virtavesiselvitys 2008. Osa 1: Espoon virtavesi-inventointi. Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 1a/2009.

Janatuinen, A. (2008): Espoon virtavesiselvitys 2008. Osa 2: Espoon vesistöt. Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 1b/2009.

Kasvio, P. (2008): Espoonjoen suojelusuunnitelma. Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 5/2008.

Kasvio, P. (2010): Espoonjoen ekologisen tilan arviointi pohjaeläimistön perusteella. Helsingin yliopisto, ympäristöekologian laitos. Pro Gradu –tutkielma 4.3.2010.

Pimenoff, S., Vuorinen, E., Ekroos, J., Seimola, T. ja Kyheröinen, E.-M. (2007): Espoon Pellaksenmäen asemakaavahanke – Luontoselvitys 2007. Luontotieto Keiron Oy 2007.

Siitonen, J., Hottola, J., Lommi, S. ja Mattila, J. (2006): Espoon Träskändan suojelualueen uhanalainen kovakuoriais- kääpä-, epifyyttijäkälälajisto. Lajistoselvitys 2005 sekä  hoitosuositukset. Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus.

Kyheröinen. E.-M. ja Pimenoff, S. (2008): Espoonjoen lepakkoselvitys. Espoon ympäristölautakunnan julkaisusarja 3/2008.

Träskändan kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2008–2017. Espoon teknisen keskuksen julkaisusarja. Hoito- ja käyttösuunnitelmia 2/2008.

Träskändan luontopolku. Espoon ympäristölautakunta. Julkaisu 4/1998.

Vehmaa, P. (1999). Espoon Glimsin- ja Glomsinjoen luontoarvojen selvitys 1999. Espoon ympäristölautakunnan julkaisu 1/2000.

Glimsinjokivarren kulttuurikohteet

Glims. Espoon kaupunginmuseon tutkimuksia 5. Espoo 1998.

Härö, E. ja Lehto, T. (1991): Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Espoon kaupunginmuseo 1991. Toinen, tarkistettu painos.

Virtavesiä opiskeltavaksi internetissä

Suomen virtavesien erityispiirteet (Kari-Matti Vuori 2003):
http://www.jyu.fi/bio/hyb/temp/HYB010_13103.ppt


Elämän vesi - veden kiertokulku -ympäristökasvatushanke:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=69492&lan=FI

RiverLife jokitietopaketti:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=114472&lan=fi

WetCity - Veden kiertokulku kaupungissa
http://www.helsinki.fi/maantiede/labrat/weci.pdf
http://www.helsinki.fi/maantiede/labrat/weci_ope.pdf

Sisävesistä uhanalaisimpia virtavedet ja lähteiköt (SYKE tiedote)
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=86081

 

Glims talomuseo siintää jokivarren tervaleppien lomasta. Kuva: Virpi Sahi 2010