- Etusivu
 
- Ajankohtaista

- Tapahtumat

- Toiminta

- Jäsenistö

- Hallitus

- Työryhmät

- Lausunnot ja aloitteet

- Glimsinjoki

- Uusi Kirkkojärvi

- Kuvagalleria

- Linkkejä

- Palaute

 

Lausunnot ja aloitteet

2014: Matalajärvi-Kivikopla 10.3.14

2013: Kirkkojärvi, mielipide 11.6.13
2013: Karvasmäki-Bemböle golf 14.4.13
2013: Bodomin kaava, muistutus 17.1.13

2012: Lausunto vesienhoito-ohjelmasta 17.12.12
2012: Pellas ulkoilupuisto, mielipide 27.8.12
2012: Pihlajarinteen kaava, muistutus 27.6.12
2012: Blominmäen yleiskaava, muistutus 25.6.12
2012: Keski-Espoon urheilupuisto, mielipide 25.5.12

2011: Bembölen kaava, muistutus 15.1.11
2011: Pihlajarinteen kaava, muistutus 7.3.11

2011: Lommilan asemakaava, mielioide 5.5.11
2011: Bembölen asemakaavaehdotus, mielipide 6.9.11

2010: Lausunto 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
2010: Valitus KHO:lle Pellaksen asemakaavapäätöksestä
2010: Mielipide II Espoon- ja Mankinjoen moottoriveneilystä

2010: Vastaselitys ja liite Pellaksen asemakaavavalituksesta
2010: Mielipide Högnäsin asemakaavaehdotuksesta
2010: Mielipide Lakelan asemakaavaehdotuksesta
2010: Mielipide Kirkkopuiston puistosuunnitelmasta
2010: Matalajärven kunnostusuunnitelma 2010

2009: Espoon vesistötutkimus 2009- Espoon järvien tila
2009: Valitus HHO:lle Pellaksesta
2009: Kginsuun.keskuksen lausunto HHO:lle Pellaksesta
2009: Mielipide Espoonjokilaakson esiselvityksestä
2009: Mielipide Kulloonsillan kaavasta
2009: Mielipide Bodomin kaavasta

2009: Mielipide Kalvik I:n kaavasta
2009: Mielipide Högnäsin kaavasta

2009: Mielipide Harmaalaakson kaavasta
2009: Moottoriveneilykiellon tilanneraportti
2009: Mielipide Espoon- ja Mankinjoen moottoriveneilystä

2009: Muistutus Lommilan kaavasta

2008: Espoonjoen suojelusuunnitelma 5/2008

2008: Muistutus Pellaksen kaavasta
2008: Muitutus Kulloonsilta kaavasta
2008: Espoon virtavesien sähkökoekalastukset
2008: Muuralanpuron kalastotutkimus
2008: Kirkkojärven yleissuunnitelma

2007: Espoon_Kirkkojärven_lausunto
2007: Matalajärven kuormitusselvitys
2007: Mielipide Pellaksen kaavasta
2007: Pellaksen luontoselvitys
2006: Keski-Espoo_Raportti_180806
2006: Gallträsk - kuulumiset
2006: Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelma
2006: Kunnostussuunnitelman arvioraportti

16.02.2006: Espoon ympäristölautakunnan päätös jätevesiputkesta
16.12.2005: Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto jätev.putkesta

19.10.2005: Espoon ympäristölautakunnan päätös
jätevesiputkesta
16.08.2005: Toimenpide-ehdotus Pitkäjärven jätevesiputkelle
09.09.2004:
Lausunto Pitkäjärven jätevesiputkesta

20.04.2005: Muistutuslausunto Uudenmaan maakuntakaavasta
25.02.2004:
Lausunto Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksesta

16.12.2003: Kannanotto Espoon keskuksen nimenmuutos ehdotukseen

03.12.2003: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykseen liittyminen

27.04.2003: Pro Espoonjoki ry:n järjestämän vesistöseminaarin ohjelma

24.04.2003: Valitus Lakelan kaavamuutoksesta
02.01.2003: Muistutus Lakelan kaavamuutoksesta

18.03.2003:
Kehä II jatke - linkki Uudenmaan Ympäristökeskuksen sivuille

25.06.2002: Mielipide Espoon eteläosien yleiskaavan valmistelusta

29.04.2002: Lyijypitoisten maiden varastointi Pitkäsuolla

04.04.2002: Lippajärven ulkoilureitti

28.02.2002: Kauklahden keskuksen maankäytön suunnittelu

07.02.2002: Valitus rakennuslupapäätöksestä koskien Kuninkaantien lukiota
08.10.2002:
Vastaselitys Espoon kaupungin ja ABB Credit Oy:n lausuntoihin

21.04.2003: Pitkäjärven kaislikon niitto - kirjelmä
15.01.2002: Pitkäjärven pohjoisrannan ulkoilureitin suunnittelu
11.03.2002:
Ulkoilureitin rakentaminen Pitkäjärven pohjoisrannalle

11.02.2004: Kirkkojärvi ry:n Fallåker-kaavan vastaselitykseen yhtyminen
11.10.2001: Valitus Fallåkerin kaavasta
05.02.2002:
Vastaselitys kaupunginhallituksen lausunnosta

23.11.2001: Espoon viheralueohjelma

31.08.2001: Espoonjokilaakson maisemasuunnittelukilpailu

01.12.2000: Kansalaisaloite Espoonjoen vesistön ja sen ympäristön kehittämisestä
24.04.2001: Espoon kaupunginhallituksen vastaus kansalaisaloitteeseemme