TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

 

PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö.

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7.

JÄSENET 31.12.2009

Esbo Hembygdsförening r.f.

Espoon Vihreät ry

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

Järvenperän Omakotiyhdistys,Träskända Egnahemsförening ry

Kauklahden sos.dem yhdistys ry

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Keskustan Kanta Espoon paikallisyhdistys ry

Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry

Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Lippajärveläiset ry – Klappträskgillet rf

Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry

Veinin Omakotiyhdistys ry, Sveins Egnahemsförening rf

Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf

Espoo Rowing – Erkki Oikarinen

 

Kannatusjäsen: Matti Planting

Kunniajäsenet: Martti Salakari ja Kirsti Torniainen

.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.2.2009 Esbo Hembygdsföreningenin tiloissa Gamla Lagstadsvägen 4. Kokoukseen osallistui valtakirjoilla 21 henkilöä 16 eri jäsenyhteisöstä + 4 muuta henkilöä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vahvistettiin tilinpäätös, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi 2009 edustajainkokous valitsi Marianne Sundellin Laaksolahden huvilayhdistys ry.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa.

YHDISTYKSEN HALLINTO

Hallitus 1.1.-25.2.2009

Puheenjohtaja Marjo Matikka, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Sihteeri Oivi Salohonka (toimihenkilö)
Taloudenhoitaja Ulla Hammar (toimihenkilö)
Varsinaiset jäsenet:
Unto Meronen, Järvenperän oky ry
Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Lauri Määttänen, Jupperin oky ry
Arja Mikkonen, Lippajärveläiset ry
Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Pasi Raipola, Espoon Ympäristöyhdistys ry, varapj.
Marianne Sundell, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Nena Stenius, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Varajäsenet:
Kenneth Schröder, Veinin oky ry
Kati Tauriainen, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry
Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry
Taru Saraste, Espoon Vihreät ry
Veikko Solantie, Espoon Ympäristöyhdistys ry

Tilintarkastajat 2008:
Varsinaiset: Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila
Varalla: Teuvo Tikkanen ja Pekka Puomio

Hallitus 25.2.-31.12.2009

Puheenjohtaja Marianne Sundell, Laaksolahden Huvilayhdistys ry
Sihteeri Oivi Salohonka (toimihenkilö)
Taloudenhoitaja Ulla Hammar (toimihenkilö)
Unto Meronen, Järvenperän oky ry
Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry (varapj.)
Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry
Pasi Raipola Espoon Ympäristöyhdistys ry
Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry
Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry
Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf
Eeva-Riitta Puomio, Jupperin oky ry
Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry
Juhani Kytö, Espoon Vihreät ry
Varajäsenet:
Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry
Kati Tauriainen, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
Veikko Solantie, Espoon Ympäristöyhdistys ry
Janne Kylli, Laaksolahden huvilayhdistys ry
Erkki Oikarinen, Espoo Rowing

Tilintarkastajat 2009:
Varsinaiset: Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila
Varalla: Teuvo Tikkanen ja Marjo Matikka

 

TOIMINTA

Vuosi 2009 oli yhdestoista toimintavuosi. Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat hallituksen eri työryhmien työhön ja Espoonjoen suojelusuunnitelman syntymistä voidaan pitää voittona yhdistyksen pitkäjänteiselle työlle.

Yhdistyksellä oli joko omina tai jäsenjärjestöjen edustajina sittemmin lakkautetuissa alueneuvottelukunnissa Benita Åkerlund, Espoonlahdessa, Kenneth Schröder Leppävaarassa ja Rainer Lahti ja Kauno Pollari Kanta-Espoossa sekä Pasi Raipola Kauklahdessa..

Yhdistyksen tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti kotisivun: "www.proespoonjoki.fi" kautta. Osittain tiedotusta on hoidettu myös jäsenkirjeillä sekä lehdistötiedotteilla sekä kulttuuritapahtumissa jaetuilla tiedotteilla.

Yhdistyksen toiminnassa keskeisiä tapahtumia olivat aikajärjestyksessä:

o Espoojoen siivoustalkoot 12.5.09 ylä- ja alajuoksulla sekä Espoon keskustassa

o Osallistuminen Auroran kyläjuhlaan 19.5.2009: päivystetty valokuvanäyttely Träskandan kartanon aulassa Perinneyhdistyksen seminaarin ohessa sekä yhdistyksen toiminnan esittely juhlajulkaisussa.

o Hallitus osallistui 9.6.09 Entressen kirjastossa Espoonjoki-raportin julkaisutilaisuuteen

o Joki-aiheinen valokuvanäyttely Sellon kirjastossa 31.8.–4.9.09 (päivystäjät paikalla lähes koko ajan jokaisena päivänä)

o Opastetut yleisökävelyt Espoo-päivänä 27.8.2009.

o TELA-kävely tekniselle lautakunnalle 26.9.09 Träskandan kartanolta Glimsiin

Kaavoituksen osalta

o Jätettiin muistutukset kaavoista: Lommila, Högnäs, Harmaalaakso, Kalvik, Bodomin kartano, Kulloonsilta ja Pellaksenmäki

           Hallitus käsitteli kokouksissaan ja kävi asukastilaisuuksissa ja teki selvitystyötä lisäksi seuraavien kaavojen osalta:

o Kirkkojärven palautuspalaverit

o Kirkkoreitin puistosuunnitelma, Espoonjokilaakson esiselvityskommentointi ja Lasilaakson kaava.

Muita aktiviteetteja olivat mm..

o Espoon- ja Mankinjoen moottoriveneilykieltohakemus ja sen täydennys

o Koskikaran, saukon ja laulujoutsenen kuvaaminen joella

o Artikkelit Auroran kyläjuhlajulkaisussa ja Espyy-lehdessä.

o Osallistuminen eri asukasiltoihin, seminaareihin ja Espoon keskuksen kehittämisfoorumiin.

o Valokuvanäyttelyn laajentaminen sekä eri tapahtumien valokuvaus ja videointi

o Tapaaminen Espoon Ympäristökeskuksen kanssa

 

Rankan 550 juhlavuoden jälkeen vedettiin henkeä, mutta kulttuurityöryhmä järjesti valokuvanäyttelyitä, joihin hankittiin uusia jokikuvia ja joissa jaettiin infoa yhdistyksen toiminnasta. Sellon valokuvanäyttelyn lomassa yhdistys sai Raimo Suikkarilta Espoonjoki-runon, joka on liitteenä. Lisäksi aloitettiin yhdistyksen rekisteröimisen 10-vuotisjuhlajulkaisun valmistelut.

Kaava- ja vesistötyöryhmän vuosi oli työntäyteinen, koska eri kaavahankkeisiin otettiin kantaa ja tehtiin paljon selvitystyötä.

Talkoo- ja virkistystyöryhmä piti mittavat joen rantojen roskien keräystalkoot koko joella Pitkäjärveltä merelle asti. Lisäksi järjestettiin yleisökävelyitä esim. Espoo-päivänä sekä kaupungin tekniselle lautakunnan jäsenille oma jokikävely, johon osallistui 8 henkilöä.

Tiedotustoimintaa hoidettiin kotisivun, näyttelyesittein sekä jakamalla yhdistyksen suomen- ja ruotsinkielisiä esitteitä hallituksen jäsenten toimesta Espoon kirjastoihin, YTV-palvelupisteisiin sekä ulkoilumajoille ja eri jäsenjärjestöjen tapahtumissa.

 

TALOUS

Yhdistyksen toimintakulut katettiin jäsenmaksuilla, Espoon kaupungin avustuksilla, vuoden 2006 Panda-palkintovaroilla sekä talkootyöllä.

Espoon kaupunki myönsi yhdistykselle 1000 euroa toiminta-avustusta ja 1000 euroa kohdeavustusta. TE-keskus myönti 500 euroa koululaisten kalaretken järjestämiseen. Siivoustalkooavustuksena kaupungilta saatiin jätesäkit, lainapihdit ja säkkien poiskuljetus. Nuoriso- ja liikunta-avustusta ei saatu, ei myöskään muita ulkopuolisien yritysten eikä säätiöiden avustuksia.

Suurimmat menot aiheutuivat kotisivu- ja tiedotustoiminnasta ja esitteiden painotöistä.

Tilikauden ylijäämä oli 1353,45 euroa.

 

ESPOOSSA 19.1.2010

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf,

Hallitus

 

Liite:

Oodi Espoonjoelle

Helminauhana vihreitten peltojen,
laulusi vuosien takaa,
maan halki virtaat hiljaa,
joenmutkissa vuosien uni

Olet lempeän vanhuksen hymy,
lapsen raikas nauru,
jokihaltijan heleä laulu,
tyyni Espoonjoen mies

Yhä virtaat, lempesi annat,
maan, taivaan, pilvien kasvot
kartan sinisen piirrät sieluun
puut, pellot, suvannon katveet

Joen solinan haluan kuulla,
nähdä rannat, ihanat puut,
vielä silloin kun pilven päältä
virtaasi heijastuu kuu


Raimo Suikkari