Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

 

PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ

 

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö.

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069.

 

 

JÄSENET 31.12.2007

Esbo Hembygdsförening r.f.

Espoon Vihreät ry

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

Järvenperän Omakotiyhdistys,

Träskända Egnahemsförening ry

Kauklahden sos.dem yhdistys ry

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Keski-Espoo-seura ry,

Föreningen för Mellersta Esbo rf

Keskustan Kanta Espoon paikallisyhdistys ry

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Lippajärveläiset ry – Klappträskgillet rf

Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry

Veinin Omakotiyhdistys ry, Sveins Egnahemsförening rf

Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf

Espoo Rowing (kannatusjäsen)

Matti Planting (kannatusjäsen)

Martti Salakari (kunniajäsen)

Kirsti Torniainen (kunniajäsen)

.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Esbo Hembygdsföreningenin tiloissa Gamla Lagstadsvägen 4. Kokoukseen osallistui 23 henkilöä 14 eri jäsenyhteisöstä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vahvistettiin tilinpäätös, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi 2007 edustajainkokous valitsi Rainer Lahden Espoon Vihreät ry.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa.

YHDISTYKSEN HALLINTO

Hallitus 1.1.-12.2.2007

Rainer Lahti, Espoon Vihreät ry, puheenjohtaja

Matti Santonen, Laaksolahden Huvilayhdistys ry, varapj.

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening r.f

Unto Meronen, Järvenperän Omakotiyhdistys ry

Arja Mikkonen, Lippajärveläiset ry

Lauri Määttänen, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Pasi Raipola, Kauklahtiseura ry

Nena Stenius, Keski-Espoon pienkiinteistöyhdistys ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry

Oivi Salohonka, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Varajäsenet:

Pirjo Itkonen, Espoon ympäristöyhdistys ry

Tapio Ala-Peijari, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder, Veinin oky ry

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Reijo Lyyra, Viherlaaksolaiset r.y.

Toimihenkilöt:

Marjo Matikka, Laaksolahden Huvilayhdistys ry, taloudenhoitaja

 

Hallitus 13.2.2007 – 31.12.2007

Puheenjohtaja Rainer Lahti, Espoon Vihreät ry

Taloudenhoitaja Marjo Matikka, Laaksolahden Huvilayhdistys ry (toimihenkilö)

Varsinaiset jäsenet:

Unto Meronen, Järvenperän oky ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Lauri Määttänen, Jupperin oky ry

Arja Mikkonen, Lippajärveläiset ry

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf

Hanna Tarnanen, Espoon Vihreät ry, sihteeri

Pasi Raipola, Espoon Ympäristöyhdistys ry

Oivi Salohonka, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Matti Santonen, Laaksolahden Huvilayhdistys ry, varapj.

Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry

Varajäsenet:

Nena Stenius, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry

Kenneth Schröder, Veinin oky ry

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry

Pekka Muhonen, Kauklahti Seura ry

Tilintarkastajat 2007:

Varsinaiset: Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila

Varalla: Teuvo Tikkanen ja Pekka Puomio

 

TOIMINTA

 

Vuosi 2007 oli yhdeksäs toimintavuosi. Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat toimikuntien ja työryhmien työhön.

Yhdistys on Vantaanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsen. Yhdistyksellä on joko omina tai jäsenjärjestöjen edustajina eri alueneuvottelukunnissa Benita Åkerlund, Espoonlahdessa, Kenneth Schröder Leppävaarassa ja Rainer Lahti ja Kauno Pollari Kanta-Espoossa sekä Pasi Raipola Kauklahdessa..

Yhdistyksen tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti kotisivun: "www.proespoonjoki.fi" kautta. Osittain tiedotusta on hoidettu myös jäsenkirjeillä sekä lehdistötiedotteilla sekä hallituksen kokoonpanosta että uuden esitteen ilmestymisestä.

 

 

 

Painopistealueita yhdistyksen kuluneen vuoden toiminnassa olivat:

Kaavoituksen osalta

Muita aktiviteetteja olivat mm..

 

Esitteiden teon on mahdollistanut vuoden 2006 lopussa saatu WWF: n 10.000 euron Panda-palkinto, joka saatiin hyvin suoritetusta työstä jokien ja purojen suojelemiseksi.

Esitetyöryhmä, jossa työskentelivät Kenneth Schröder, Tapio Ala-Peijari, Unto Meronen, Kauno Pollari ja Oivi Salohonka, kokoontui 7 kertaa vuoden 2007 aikana.

Juhlavuoden erityis-jokikävelyjen valmistelutyö aloitettiin. Reitillä Kirkkojärvi -joen ylittävä rautatiesilta tehtävien historiallisten teatterivaellusten osalta käynnistettiin yhteistyö Espoon esittävän taiteen koulun ja Lagstad skolanin vanhempainyhdistyksen kanssa, kuten myös Esbo Hembygdsföreningenin ja Kulturen vid ån-organisaattoreiden kanssa.

Jokivarren asukkaiden muisteloita kerättiin ja käsikirjoitus saatettiin suurilta osin valmiiksi. Kulttuurityöryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa.

Lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun sekä toteutettuihin tilaisuuksien järjestelyihin ovat osallistuneet pääosin hallituksen sisältä valitut ryhmät tapauskohtaisesti. Lausuntoja on annettu Pellaksen kaavasta.

Yhdistys on aktiivisesti pitänyt yllä yhteyksiä yli kuntarajojen kaikkiin tahoihin, joiden toimialaan kuuluvat yhdistyksen tavoitteissa päätetyt asiat. Merkittävä osa yhteydenpidosta oli toimikuntien tehtäviin liittyviä neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia.

 

TALOUS

Espoon kaupunki myönsi yhdistykselle asukaslähtöisen kulttuuritoiminnan järjestämiseen 1000 euroa (lapset ja nuoriso) sekä 500 euroa siivoustalkooavustusta.

Opetusministeriö on myöntänyt Pro Espoonjoki ry:lle valtionavustuksena 1000 euroa käytettäväksi Espoonjoen vesistöön liittyvien muistojen ja tarinoiden tallennukseen sekä kulttuuriperinnön siirtämiseen lähikouluille jokikävelyiden avulla liitteessä dnro 2/290/2007 mainituin ehdoin ja rajoituksin.

Yhdistyksen toimintakulut katettiin jäsenmaksuilla, Espoon kaupungin avustuksilla ja vuoden 2006 Panda-palkintovaroilla.

Suurimmat menot aiheutuivat suomen- ja ruotsinkielisten esitteiden painatuksista, käännös- ja logo-töineen sekä kotisivu- ja tiedotustoiminnasta. Kulturfonden ei myöntänyt avustusta käännökseen eikä myöskään Espoon kaupunki syksyllä tehtyyn ruotsinkielisen esitteen kohdeavustukseen eikä 550v valmisteluun.

Tilikauden alijäämä oli 3125,78 euroa.

 

 

ESPOOSSA 10.1.2008

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf,

Hallitus