Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

 

PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö.

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069.

JÄSENET 31.12.2006

 

Esbo hembygdsförening r.f.

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Espoon Vihreät ry

Keskustan Kanta Espoon paikallisyhdistys ry

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Järvenperän Omakotiyhdistys,

Träskända Egnahemsförening ry

Lippajärveläiset ry – Klappträskgillet rf

Kauklahden sos.dem yhdistys ry

Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Veinin Omakotiyhdistys ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf

Keski-Espoo-seura ry,

Föreningen för Mellersta Esbo rf

Espoo Rowing (kannatusjäsen)

Matti Planting (kannatusjäsen)

.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Esbo hembygdsföreningenin tiloissa Gamla Lagstadsvägen 4. Kokoukseen osallistui 17 jäsenyhteisön edustajaa ja lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari, hallituksen varapj Rainer Lahti, hallituksen sihteeri Martti Salakari sekä hallituksen jäsen Kenneth Schröder.

Kokouksessa käsiteltiin kaikki sääntömääräiset asiat, vahvistettiin tilinpäätös, joka oli 283,41€ tappiollinen, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi edustajainkokous valitsi Rainer Lahden Espoon Vihreät ry.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa.

YHDISTYKSEN HALLINTO

HALLITUS 1.1. - 2.2.2006

 

Tapio Ala-Peijari,

Rainer Lahti

Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja

Espoon Vihreät ry, varapuheenjohtaja

Benita Åkerlund

Unto Meronen


Arja Mikkonen

Maire Vartiainen

Oivi Salohonka


Kirsti Torniainen

Kenneth Schröder


Reijo Lyyra

Varajäsenet:

Lauri Lönn

Pekka Vakkuri

Matti Santonen

Nena Stenius

 
Kauno Pollari

Hallituksen valitsemat toimihenkilöt:

Seppo Räisänen

Martti Salakari

Esbo Hembygdsförening r.f

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Lippajärveläiset ry – Klappträskgillet rf

Keskustan Kanta-Espoon paikallisyhdistys ry

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Veinin Omakotiyhdistys ry
Sveins Egnahemsförening rf

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

 

Kirkkojärvi takaisin ry

Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf


 
Jupperin Omakotiyhdistys ry, taloudenhoitaja

Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri

HALLITUS 3.2. - 31.12.2006

 

Rainer Lahti

Matti Santonen

 Espoon Vihreät ry, puheenjohtaja

Laaksolahden Huvilayhdistys ry, varapuheenjohtaja

Benita Åkerlund

Unto Meronen


Arja Mikkonen

Lauri Määttänen

Pasi Raipola


Nena Stenius


Pekka Vakkuri

Maire Vartiainen

Oivi Salohonka


Varajäsenet
:

Pirjo Itkonen

Tapio Ala-Peijari,

Kauno Pollari


Kenneth Schröder

Reijo Lyyra

Hallituksen valitsemat toimihenkilöt:

Marjo Matikka

Martti Salakari

Esbo Hembygdsförening r.f

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Lippajärveläiset ry – Klappträskgillet rf

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kauklahtiseura ry – Köklaxgillet rf


Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf
Keski-Espoon pienkiinteistöyhdistys ry

Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry

Keskustan Kanta-Espoon paikallisyhdistys ry

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

 

Espoon ympäristöyhdistys ry

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Veinin Omakotiyhdistys

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

 


Laaksolahden Huvilayhdistys ry, taloudenhoitaja

Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri 30.6.2006 asti

 

Varsinaiset tilintarkastaja

Varatilintarkastajat

Sirkka-Liisa Korkala

Teuvo Tikkanen

Esko Uotila

Pekka Puomio

 

TOIMINTA

Vuosi 2006 oli kahdeksas toimintavuosi. Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat toimikuntien ja työryhmien työhön.

Yhdistys on Vantaanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsen. Yhdistyksellä on joko omina tai jäsenjärjestöjen edustajina eri alueneuvottelukunnissa Benita Åkerlund, Espoonlahdessa, Kenneth Schröder Leppävaarassa ja Rainer Lahti ja Kauno Pollari Kanta-Espoossa sekä Pasi Raipola Kauklahdessa..

Yhdistyksen tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti kotisivun: "www.proespoonjoki.fi" kautta. Osittain tiedotusta on hoidettu myös jäsenkirjeillä.

Painopistealueita yhdistyksen kuluneen vuoden toiminnassa olivat:

Kaavoituksen osalta

  • Näkinmetsä
  • Mikkelän asuntoalueen laajennus
  • Ikean Lommilan tavaratalon laajennus
  • Pellaksenmäki
  • Lippajärvi-Nuuniitty

Muita aktiviteetteja olivat mm..

  • Ponnistelut Pitkäjärven vanhan jätevesiputken poistamiseksi
  • Kauklahden asuntomessut
  • Tulvaselvitys
  • Lukuisat opastetut kävelyretket Auroran ja Bembölen koululaisille sekä yleisölle
  • Valokuvanäyttelyt mm. Espoon valtuustosalissa, Pikku-Aurorassa, Kauklahden kappelissa
  • Yleinen jokialuetta käsittelevä aloite

Lisäksi päätettiin mm.:

  • hankkia yhdistykselle oma logo
  • hankkia uusi esite
  • käyttää Espoon 550-vuotisjuhlia hyväksi yhdistyksen esille tuomiseen

 

Yhdistyksen työn tuloksia arvioitaessa on erikoisesti huomattava WWF: n antamana tunnustuksena saatu 10.000 euron Panda-palkinto, joka saatiin hyvin suoritetusta työstä jokien ja purojen suojelemiseksi

Lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun sekä toteutettuihin tilaisuuksien järjestelyihin ovat osallistuneet pääosin hallituksen sisältä valitut ryhmät tapauskohtaisesti. Lausuntoja on annettu mm. Näkinmetsän ja Lippajärvi-Nuuniityn kaavoista ja kannanotto Pitkäjärven vanhasta jätevesiputkesta.

Yhdistys on aktiivisesti pitänyt yllä yhteyksiä yli kuntarajojen kaikkiin tahoihin, joiden toimialaan kuuluvat yhdistyksen tavoitteissa päätetyt asiat. Merkittävä osa yhteydenpidosta oli toimikuntien tehtäviin liittyviä neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia.

 

TALOUS

Espoon kaupunki myönsi yhdistykselle asukaslähtöisen kulttuuritoiminnan järjestämiseen 800 euroa (lapset ja nuoriso) sekä 571,17 euroa talkooavustusta.

Yhdistyksen toimintakulut katettiin jäsenmaksuilla, Espoon kaupungin avustuksilla ja muilla haettavilla apurahoilla.

Suurimmat menot aiheutti kotisivu- ja muu tiedotustoiminta sekä valokuvanäyttely, talkoot sekä syksyn liikuntatapahtuma.

Tilikauden ylijäämä oli 10.219,01 euroa..

 

 

ESPOOSSA 17.1.2006

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf,

Hallitus