Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö.

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069.

JÄSENET 31.12.2005

Esbo hembygdsförening r.f.

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Espoon Vihreät ry

Keskustan Kanta Espoon paikallisyhdistys ry

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Järvenperän Omakotiyhdistys,

Träskända Egnahemsförening ry

Lippajärveläiset ry – Klappträskgillet rf

Kauklahden sos.dem yhdistys ry

Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Veinin Omakotiyhdistys ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf

Keski-Espoo-seura ry,

Föreningen för Mellersta Esbo rf

Espoo Rowing (kannatusjäsen)

Matti Planting (kannatusjäsen)

 

JÄSENISTÖN MUUTOKSET

Hallitus hyväksyi 18.1.2005 Keskustan Kanta Espoon paikallisyhdistys ry:n jäsenyyshakemuksen. Yhdistyksen yhteisöjäsenten määrä 31.12.2005 oli 19 ja kannatusjäsenten 2.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Edustajiston vuosikokous oli 10.5.2005 Esbo hembygdsförening rf:n vieraana Lagstad hembygdsgård:ssa Espoon keskuksessa. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistui 13 jäsenyhteisöjen edustajaa, hallituksen edustajat ja muut mukaan lukien kokoukseen osallistui 18 henkeä.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi Edustajainkokous valitsi yksimielisesti Tapio Ala-Peijarin Jupperin Omakotiyhdistys ry:stä.

Hallitus kokoontui 9 kertaa.

YHDISTYKSEN HALLINTO

HALLITUS 1.1. - 10.5.2005

 

HALLITUS 11.5. - 2.2.2006

 

Tapio Ala-Peijari,

 

Rainer Lahti

Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja

Espoon Vihreät ry, varapuheenjohtaja

Tapio Ala-Peijari,

 

Rainer Lahti

Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja

Espoon Vihreät ry, varapuheenjohtaja

Benita Åkerlund


Unto Meronen

Nena Stenius

Maire Vartiainen


Lauri Lönn

Oivi Salohonka

 

Kirsti Torniainen

Kenneth Schröder

Reijo Lyyra

 

Varajäsenet:

Mikko Kiio
 

Pekka Vakkuri

Matti Santonen

Arja Mikkonen
 

Jukka Paaso

 

Hallituksen

Seppo Räisänen

Martti Salakari

Esbo Hembygdsförening r.f

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Kirkkojärvi takaisin ry Kyrkträsket tillbaka rf

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Veinin Omakotiyhdistys

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

 

 

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

valitsemat toimihenkilöt:
Jupperin Omakotiyhdistys ry, taloudenhoitaja

 

Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri

Benita Åkerlund

 

Unto Meronen

Arja Mikkonen

Maire Vartiainen

Oivi Salohonka

 

 

Kirsti Torniainen

Kenneth Schröder


Reijo Lyyra

Varajäsenet:

Lauri Lönn

Pekka Vakkuri

Matti Santonen

Nena Stenius

 

Kauno Pollari

 

Hallituksen

 

Seppo Räisänen

Martti Salakari

Esbo Hembygdsförening r.f

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Lippajärveläiset ry – Klappträskgillet rf

Keskustan Kanta-Espoon paikallisyhdistys ry

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Veinin Omakotiyhdistys

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

Kirkkojärvi takaisin ry

Keskustan Kanta-Espoon paikallisyhdistys ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

valitsemat toimihenkilöt:

Jupperin Omakotiyhdistys ry, taloudenhoitaja

Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri

TILINTARKASTAJAT

Varsinaiset tilintarkastajat

Varatilintarkastajat

Marjo Matikka

Teuvo Tikkanen

Esko Uotila

Pekka Puomio

 • TOIMINTA

 • Vuosi 2005 oli seitsemäs toimintavuosi. Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat toimikuntien ja työryhmien työhön.

  Toimintavuoden aikana Espoon kaupunki jatkoi Espoonjoen vesistöaluetta koskevaa selvitys- ja suunnittelutyötä. Yhdistys voi pitää kaupungin aloittamaa hanketta yhtenä saavutuksenaan. Yhdistys ja sen toimikunnat ovat mukana selvitys- ja suunnittelutöissä yhtenä osapuolena.

  Yhdistys on Vantaanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsen ja sai edustajat vuoden alusta sillä on edustajat Espoonlahden, Leppävaaran ja Kanta-Espoon alueneuvottelukunnissa.

  Yhdistyksen tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti kotisivun: "www.proespoonjoki.fi" kautta. Osittain tiedotusta on hoidettu myös jäsenkirjeillä.

  Yhdistyksen säännöt uusittiin vastamaan paremmin käytännön tarpeita erityisesti jäsenjärjestöjen edustajien nimeämisen osalta. Myös sääntöjen ruotsinkielinen käännös uusittiin.

  Yhdistyksen toiminnasta löytyivät toimintavuonna mm. seuraavaa

 • kannanotto Uudenmaan maakuntakaavaluonnokseen;

 • Pitkäjärven jätevesiputki, poistamiseen tähtäävät kannanotot;

 • esitys kaislikon ja rantojen puhdistus sekä niitto Pitkäjärven eteläpäästä;

 • ehdotus luontopoluksi Pitkäjärvi – Bemböle (Glimsån rantaa), reitin raivaus ja kunnostus aloitettu;

 • Liikunta-avustuksella järjestettiin 15.5.2005 kävelytapahtuma välillä Glims-Pitkäjärvi ja melontatapahtuma ja Glimsistä alajuoksuun Espoon kirkolle sekä 2.10.2005 kävelytapahtuma Träskändan puistosta Glimsiin. Molempiin retkiin osanotto oli kohtalainen ja ne onnistuivat hyvin. Kävelyretki 15.5.2005 oli suunnattu kaupungin edustajille ja valtuuston puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä osallistui aktiivisesti suunnitteluun ja järjestelyihin;

 • Vuoden kuluessa yhdistys on myös jatkanut tunnusteluja vesistöalueen kulttuuriperintöön liittyvien hankkeiden mahdollisuuksista. Toistaiseksi rahoitusta ei ole järjestynyt;

 • Talkooavustuksen turvin on pystytty kattamaan kustannuksia, joita syntyi useista jokivarren siivoustalkoista sekä keväällä että syksyllä 2005. Talkoilla valmisteltiin nautittava luontoelämys ilmoittamalla kaupungille koordinaatit isommista roskista sekä keräämällä talteen ja kuljettamalla pois pienemmät roskat ja risut niin joen rannoilta kuin kanooteilla vedestä kaupungin alueilla. Talkootarjoilut nautittiin 15.12.2005 yhdistyksen toimintavuoden viimeisessä kokouksessa.

 • Lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun sekä toteutettuihin tilaisuuksien järjestelyihin ovat osallistuneet pääosin hallituksen sisältä valitut ryhmät tapauskohtaisesti. Myös seuraavat pysyvät toimikunnat ovat osallistuneet valmistelevaan työhön

 • Toimikunnista aktiivisimmin ovat toimineet tiedotus- ja kulttuuritoimikunta

  Yhdistys on aktiivisesti pitänyt yllä yhteyksiä yli kuntarajojen kaikkiin tahoihin, joiden toimialaan kuuluvat yhdistyksen tavoitteissa päätetyt asiat. Merkittävä osa yhteydenpidosta oli toimikuntien tehtäviin liittyviä neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia.

   

  TALOUS

  Espoon kaupunki myönsi keväällä 2005 yhdistykselle 200 euron liikunta-avustuksen sekä 800 euron kulttuuriavustuksen sekä marraskuussa 500 euron talkooavustuksen.

  Tulot kertyivät jäsenmaksuista ja Espoon kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja talkooavustuksista. Suurimmat menot aiheutti kotisivu- ja muu tiedotustoiminta sekä valokuvanäyttely, talkoot sekä syksyn liikuntatapahtuma.

  Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa -283,41 euron tappiota

  Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden tulos merkitään voitto/tappio tilille.

  ESPOOSSA 17.1.2006

  Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf, hallitus