Edustajain kokouksessa 10.5.2005 päätetyt korjaukset tehty

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf "on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö.

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069.

JÄSENET 31.12.2004

Esbo hembygdsförening r.f.

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Espoon Vihreät ry

Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

Järvenperän Omakotiyhdistys,

Träskända Egnahemsförening ry

Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry

Kauklahden sos.dem yhdistys ry

Veinin Omakotiyhdistys ry

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Espoo Rowing (kannatusjäsen)

Matti Planting (kannatusjäsen)

Keski-Espoo-seura ry,

Föreningen för Mellersta Esbo rf

JÄSENISTÖN MUUTOKSET

Toimintavuonna ei liittynyt uusia jäseniä. Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry lopetti toimintansa, joten yhdistys menetti yhden jäsenen. Pihlajarinteen omakotiyhdistys ry Rönnebacka Egnahemsförening rf muutti nimensä ja on nyt Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen edustajiston vuosikokous oli 13.5.2004, Taidetalo Pikku-Aurorassa, Järvenperä ja siinä käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi päätettiin sääntömuutoksista. Kokoukseen osallistui 13 jäsenyhteisöjen edustajaa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi Edustajainkokous valitsi yksimielisesti Tapio Ala-Peijarin Jupperin Omakotiyhdistys ry:stä.

Hallitus kokoontui 10 kertaa.

YHDISTYKSEN HALLINTO

HALLITUS 1.1. - 13.5.2004   HALLITUS 13.5. - 31.12.2004  
Tapio Ala-Peijari,

Rainer Lahti

 

Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja

Espoon Vihreät ry, varapuheenjohtaja

Tapio Ala-Peijari,

Rainer Lahti

 

Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja

Espoon Vihreät ry, varapuheenjohtaja

Benita Åkerlund

Unto Meronen

 

Nena Stenius

 

Lauri Lönn

 

Kirsti Torniainen

Paula Lehtinen

 

Oivi Salohonka

Kenneth Schröder

Kirsti Savola

Varajäsenet:

Mikko Kiio


Eeva-Riitta Puomio

Martti Korpela


Risto Keinonen

Kalevi Toivola

Hallituksen valitsemat toimihenkilöt:

Seppo Räisänen

Martti Salakari

Esbo Hembygdsförening r.f

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry

Veinin Omakotiyhdistys ry

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

 

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

 

Jupperin Omakotiyhdistys ry, taloudenhoitaja

Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri

Benita Åkerlund

Unto Meronen

 

Nena Stenius

 

Maire Vartiainen

Lauri Lönn

 

Oivi Salohonka

 

Kirsti Torniainen

Kenneth Schröder

Reijo Lyyra

Varajäsenet:


Mikko Kiio

Pekka Vakkuri


Matti Santonen

Arja Mikkonen


Jukka Paaso

Hallituksen valitsemat toimihenkilöt:

Seppo Räisänen

Martti Salakari

Esbo Hembygdsförening r.f

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Kirkkojärvi takaisin ry Kyrkträsket tillbaka rf

Kuninkaantie – Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry, Kungsvägen – Rönnebacka Egnahemsförening rf

 

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Veinin Omakotiyhdistys

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

 

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

 

Jupperin Omakotiyhdistys ry, taloudenhoitaja

Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri

 

TILINTARKASTAJAT

Varsinaiset tilintarkastajat Varatilintarkastajat
Marjo Matikka Teuvo Tikkanen
Esko Uotila Pekka Puomio

TOIMINTA

uosi 2004 oli kuudes toimintavuosi. Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat toimikuntien tai erillisten työryhmien taustatyöhön.

Toimintavuoden aikana Espoon kaupunki aloitti Espoonjoen vesistöaluetta koskevat selvitys- ja suunnittelutyöt. Yhdistys voi pitää kaupungin aloittamaa hanketta yhtenä saavutuksenaan. Yhdistys ja sen toimikunnat ovat mukana selvitys- ja suunnittelutöissä yhtenä osapuolena.

Kopiot toimintaan liittyvistä asiakirjoista ovat yhdistyksen kotisivulla osoitteessa "www.proespoonjoki.fi".

Yhdistyksen toimikunnat ja niiden TOIMINNAN PÄÄPIIRTEET:

Yhdistyksen toiminta on jaettu toimikuntiin, joita toimintavuonna oli seitsemän. Vuoden aikana käytettiin myös useita lyhytaikaisia työryhmiä erilliskysymysten selvittämisessä.

Yhdistyksen toiminnasta löytyivät toimintavuonna mm. seuraavat pääpiirteet:

maakuntakaava;

kaupungin aloittama vesistöalueen kokonaisselvitys (mm. merkittävät kohteet);

Pitkäjärven jätevesiputki (uusi ja erityisesti vanha);

kaislikon ja rantojen puhdistus sekä niitto Pitkäjärven eteläpäästä;

retkeilypolku Pitkäjärvi – Bemböle (Glimsån rantaa);

syksyn kävelyretki (yleisötapahtuma) välillä Kirkko – Järvenperä;

ns. Piispantalon paikasta käydyt neuvottelut;

vesistöaluetta koskeva kuva- ja tiedotusmateriaali.

Kaava-asioihin ei toimintavuonna jouduttu panostamaan yhtä paljon kuin aikaisemmin. Fallåker:n (Karvasmäki) kaavasta valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jo v. 2002 yhdessä Kirkkojärvi takaisin ry:n kanssa ja päätös tuli alkuvuodesta 2004. Yhdistysten valitus ei tuottanut tulosta ja seuraukset ovat jo nähtävissä Glåmså:n rannalla.

Toimintaan sisältyi myös runsaasti neuvotteluja/keskusteluja eri sidosryhmien kanssa. Vuoden kuluessa yhdistys on myös tunnustellut useampaan kertaan vesistöalueen kulttuuriperintöön liittyvien hankkeiden mahdollisuuksia. Toistaiseksi ei rahoitusta ole saatu järjestymään.

Kaavoitustoimikunta, vakinaiset jäsenet:

Lahti, Rainer (kokoonkutsuja) Lönn, Lauri
Ala-Peijari, Tapio Schröder, Kenneth
Lyyra, Reijo

 

 

Vesistötoimikuntaan kuuluivat:

Ala-Peijari, Tapio (kokoonkutsuja) Savola, Kirsti
Meronen, Unto Schröder, Kenneth
Puomio, Eeva-Riitta

 

 

 

Virkistyskäyttötoimikuntaan, kuuluivat:

Meronen, Unto (kokoonkutsuja) Kiio, Mikko
Lyyra, Reijo Torniainen, Kirsti

 

 

Tiedotustoimikunta, vakinaiset jäsenet:

Salohonka Oivi (kokoonkutsuja) Salakari Martti
Ala-Peijari Tapio

 

 

Taloustoimikunta, kokoonpano:

Ala-Peijari Tapio (kokoonkutsuja) Salakari Martti
Räisänen Seppo

 

 

Yhdistys on aktiivisesti pitänyt yllä yhteyksiä yli kuntarajojen kaikkiin tahoihin, joiden toimialaan kuuluvat yhdistyksen tavoitteissa päätetyt asiat. Merkittävä osa yhteydenpidosta oli toimikuntien tehtäviin liittyviä neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia.

TALOUS

MAKSETUT PALKAT PALKKIOT, ETUUDET JA ELÄKEJÄRJESTELYT

Yhdistys ei ole antanut mitään etuuksia eikä eläkejärjestelyjä ole tehty.

AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET

Espoon kaupunki myönsi yhdistykselle 200 euron liikunta-avustuksen, jolla 17.10.2004 järjestettiin Espoonjoki kävely. Osanotto oli runsas ja osallistujat toivoivat, että vastaava tapahtuma järjestettäisiin myös seuraavana keväänä.

Toimintavuonna yhdistys ei saanut muita avustuksia eikä lahjoituksia.

TULOT JA MENOT TILIKAUSI 1.1. - 31.12.2004

Tulot kertyivät jäsenmaksuista ja Espoon kaupungin pienestä liikunta-avustuksesta, suurimmat menot aiheutti julkaisu- ja tiedotustoiminta sekä syksyn liikuntatapahtuma.

TILIKAUDEN TULOS

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa tappiota 464,90 euroa.

Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden tulos merkitään voitto/tappio tilille.

ESPOOSSA 19.4.2005

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf, hallitus