Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf "on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua ja ihmisten viihtyvyyttä sekä turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa."

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069.

JÄSENET 31.12.2003

Esbo hembygdsförening r.f.

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Espoon Vihreät ry

Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

Järvenperän Omakotiyhdistys,

Träskända Egnahemsförening ry

Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry

Kauklahden sos.dem yhdistys ry

Pihlajarinteen omakotiyhdistys ry

Rönnebacka Egnahemsförening rf

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Veinin Omakotiyhdistys ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Viherlaaksolaiset ry, Gröndalsgillet rf

Keski-Espoo-seura ry,

Föreningen för Mellersta Esbo rf

Espoo Rowing (kannatusjäsen)

Matti Planting (kannatusjäsen)

UUDET JÄSENET

Toimintavuonna ei liittynyt uusia jäseniä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen edustajiston vuosikokous oli 27.4.2003, Vanhankirkon uudessa seurakuntasalissa. Vuosikokouksen jälkeen oli kaikille avoin Vesistöseminaari.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi päätettiin sääntömuutoksista. Kokoukseen osallistui 20 jäsenyhteisöjen edustajaa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi Edustajainkokous valitsi yksimielisesti Tapio Ala-Peijarin Jupperin Omakotiyhdistys ry:stä.

Hallitus kokoontui 12 kertaa. Vakiintunutta kokouspaikkaa ei ollut. Pääkokouspaikka oli Jupperin Omakotiyhdistyksen Tammenterho. Muutama kokous oli Espoon ympäristöyhdistyksen, Esbo Hembydsföringen rf:n ja Pihlajarinteen omakotiyhdistys ry Rönnebacka Egnahemsförening rf tiloissa.

YHDISTYKSEN HALLINTO

HALLITUS 1.1. - 27.4.2003

Tapio Ala-Peijari, Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja

Rainer Lahti Espoon Vihreät ry varapuheenjohtaja

Unto Meronen Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända

Egnahemsförening ry

Jaana Leppäkorpi Keski-Espoo-Seura ry, Föreningen för

Mellersta Esbo rf

Nena Stenius Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Lauri Lönn Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Kirsti Torniainen Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Paula Lehtinen Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

Ursula Palsbo Lähderanta Kilta-Källstrand Gillet ry ja

Oivi Salohonka Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder Veinin Omakotiyhdistys ry

Varajäsenet:

Sirkka-Liisa Korkala Espoon Ympäristöyhdistys ry

Martti Korpela Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Risto Keinonen Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Kirsti Savola Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

Tage Strandström Esbo Hembygdsförening r.f.

Hallituksen valitsemat toimihenkilöt:

Seppo Räisänen, Jupperin Omakotiyhdistys ry, taloudenhoitaja

Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri

HALLITUS 28.4. - 31.12.2003

Tapio Ala-Peijari, Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja

Rainer Lahti Espoon Vihreät ry varapuheenjohtaja

Benita Åkerlund Esbo Hembygdsförening r.f

Unto Meronen Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända

Egnahemsförening ry

Nena Stenius Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Lauri Lönn Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Kirsti Torniainen Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Paula Lehtinen Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

Oivi Salohonka Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder Veinin Omakotiyhdistys ry

Kirsti Savola Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

Varajäsenet:

Mikko Kiio Espoon Ympäristöyhdistys ry

Eeva-Riitta Puomio Jupperin Omakotiyhdistys ry

Martti Korpela Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Risto Keinonen Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Kalevi Toivola Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Hallituksen valitsemat toimihenkilöt:

Seppo Räisänen, Jupperin Omakotiyhdistys ry, taloudenhoitaja

Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri

 

TILINTARKASTAJAT

Varsinaiset tilintarkastajat

Varatilintarkastajat

Marjo Matikka

Teuvo Tikkanen

Esko Uotila

Pekka Puomio

                        TOIMINTA

Vuosi 2003 oli viides toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta on vakiintunut ja myös eri viiteryhmät ovat tämän ottaneet huomioon kun kyseessä ovat Espoonjoen vesistöaluetta koskevat suunnitelmat.

Yhdistyksen tekemät aloitteet, lausunnot ja muistutukset perustuivat toimikuntien tai erillisten työryhmien taustatyöhön. Toimintaan liittyvät asiakirjat ovat yhdistyksen kotisivulla osoitteessa "www.proespoonjoki.fi".

Viherväylä (viherkäytävä). Vesistöalue viherväylänä on yksi yhdistyksen päätavoitteista ja sitä on käytetty mm. kaavalausunnoissa ja markkinoitu eri viiteryhmille. Toimintavuonna on havaittu merkkejä vesistöalueen kokonaissuunnittelulle myönteisestä hengestä kaupungin elimissä. Takeita suhtautumistavan muutoksesta ei kuitenkaan vielä ole.

Espoonjoen rantapuisto. Rantapuisto on osa "Viherväylää" ja siitä on käyty keskusteluja kaupungin eri tahojen kanssa. Kirkkojärven puistoalueen suunnittelukilpailu päättyi vuoden aikana ja varsinainen puiston suunnittelu kilpailuehdotusten pohjalta on aloitettu. Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf on mukana suunnitteluryhmässä. Toistaiseksi ei voi sanoa mihin suuntaan hanke kehittyy koska alueella on paljon keskustelun alaisia ja osittain kilpailevia aloitteita ja suunnitelmia.

Pitkäjärven ulkoilureitti/Pitkäjärven putkityöhanke. Pitkäjärven viemärin uusintahankkeeseen liittyen lähetettiin kaupungille kirje putkilinjan ja sen huoltotien hyödyntämisestä ulkoilureitin rakentamisessa ja rantojen kunnostamisessa. Samalla huomautettiin ennakkosuunnitelmassa unohdetuista venepaikoista.

Putkihanketta on seurattu koko ajan. Viimeisin tieto on, että vanha putki jää varaputkeksi järven pohjaan ja ulkoilureitin rakentaminen putkilinjalle ei onnistu. Yhdistys kuitenkin jatkaa ehdotuksensa mukaisesti retkeilyreitin/polun puolustamista.

Unto Meroselta saa lisätietoa.

Pitkäjärvi ja Lippajärvi, kaislikon niitto. Kevättalvella tehtiin esitys kaislikon niitosta Pitkäjärven eteläpäässä. Yhdistys oli valmis osallistumaan työhön. Esitys on elänyt koko vuoden vaikka ensimmäiseen ehdotukseen suhtauduttiin varauksellisen kielteisesti. Syksyllä mukaan tuli myös Lippajärven niitto. Tällä tietoa niitto aloitetaan v. 2004 Lippajärvestä ja v. 2005 on vuorossa Pitkäjärvi.

Lippajärven pohjoisrannan ulkoilureitti. Reitistä lähetettiin aloite v. 2002. Espoon kaupungin tekniselle keskukselle ja tiedoksi Vantaan kaupungille. Espoon kaupungin Tekninen keskus/alueinsinööri Pentti Hakkarainen ilmoitti olevansa asian käsittelijä kunnallistekniikan suunnittelupalveluyksikössä. Asian käsittelytunnus on: Asia nro 2182/2002/621.

Toimintavuonna asian etenemisestä ei ole tullut tietoa.

Lippajärven luontopolku. Hanke ei ole edistynyt. Se on ollut vireillä vähintään 7 vuotta.. Aloitekirje lähetettiin v. 2002 Espoon kaupungin tekniselle keskukselle. Katupäällikkö Markus Rönty ja va. viherpalvelupäällikkö Vesa Valkeapää vastasivat kirjeeseen. 29.8.02 (asianro 2678/2002/621). Vastauksessa on lupaus asian vireillä pidosta "Rahoitusta on näillä näkymin mahdollista järjestää aikaisintaan 2005.".

Kannusillanmäen kulttuuriympäristön ennallistamishanke (Pappilan portti, työryhmä). Työryhmän suunnitelma valmistui päättyneenä vuonna ja hanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen. Ryhmä oli itsenäinen erillishanke, jonka tarkoitus on hankkia rahoitus (KEHU-raha) Kannusillanmäen vanhan kulttuurimaiseman kunnostamiseen. Hankkeen aloittajana ja vetäjänä toimii Hyvä Arki ry (osoite: Pappilantie 9, 02770 Espoo) . Varsinainen toiminta käynnistyi syksyllä 2002.

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf:n edustajina työryhmässä olivat Kenneth Schröder ja Unto Meronen. Espoon kaupunkia työryhmässä edusti projektipäällikkö Kyösti Oasmaa.

Lyijytehtaan ongelmajätemaa-aineksen läjitys. Tikkurilassa, entisen Grönbergin lyijysulaton tontin ja sen ympäristön maaperässä on noin 120 000 m3 lyijyllä saastunutta maata. Vantaan kaupunki suunnitteli jätemaiden läjittämistä Pitkäsuon täyttömäen pohjoispuoliseen kallio-onkaloon. Hankkeessa oli vaarana, että lyijy liukenee veteen ja valu- ja suotovesien mukana Espoon puolelle Pitkäjärveen sekä pohjavesiin.

Lyijyjätemaan läjitys alueelle ei toteutunut, mutta onkaloa käytetään välivarastona, josta jätemaa kuljetaan Keski-Suomeen. Hanke vaatii jatkuvaa seurantaa.

Gallträsk:n kunnostusruoppaus. Järvi on Kauniaisissa, mutta sillä on lasku Lippajärveen. Hanke on ollut vireille kaun ja sitä on seurattu koko ajan koska ruoppauksen kielteiset vaikutukset Lippajärveen on estettävä. Myös järven laskuoja on aiheuttanut asukkaille vaikeuksia (tulvinta).

Vesistöseminaari. Toimintasuunnitelmassa hyväksyttiin syksyllä 2002 pidettävä vesistöseminaari. Vesistötoimikunta aloitti sen valmistelut, mutta toteutus oli siirrettävä vuoteen 2003, jolloin se järjestettiin Vanhan kirkon uudessa seurakuntasalissa edustajain kokouksen jatkoksi. Seminaarissa oli runsas osanotto (n. 60 henkeä) ja se oli kaikenpuolin onnistunut tilaisuus. Kahvin ja kalakeitot lisäksi tarjottiin seuraava ohjelma:

Kuten edellisenäkin toimintavuosina vesistöalueella tapahtuva kaavoitus oli eniten yhdistystä työllistävää. Kaavoitus ja rakentamispaineet vesistön alueella näyttävät edelleen lisääntyvän ja pelkästään eri hankkeiden seuranta vaati runsaasti voimavaroja. Yhdistyksen linja on, että kaikissa kaava-asioissa pääasia on Espoonjoen vesistöalue.

Fallåker:n (Karvasmäki). Kaavasta tehtiin muistutus (yhteinen Kirkkojärvi takaisin ry:n kanssa) jo vuonna 2000. Vuoden 2001 aikana kaavaan ilmestyi ns. Gigantin varaus, joka on sijoitettu kyseenalaiseen paikkaan Gloms joen ranta-alueelle, vastapäätä Ikeaa. Alkuperäisessä valituksessaan yhdistys katsoi, että suunnitelmat eivät vastaa linjapäätöksiä, jotka kaupunginhallitus teki yhdistyksen aloitteen johdosta.

Kaavasta valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen v. 2002.

Toimintavuonna ei kaava-asian etenemisestä ole tullut tietoa. Tiedossa on kuitenkin, että hallinto-oikeus oli pyytänyt Museovirastolta lausunnon kaavasta ja v. 2004 puolella yhdistys ilmoitti yhtyvänsä Kirkkojärvi takaisin ry:n tekemään lisäselvitykseen.

Espoon keskuksen lukio. Lukion rakennusluvasta valitettiin, vaikka tiedettiin, että se oheistoimintoineen on erittäin tärkeä paitsi lähialueelle myös pohjoiselle- ja eteläiselle Espoolle. Asiasta keskusteltiin perusteellisesti ennen valituspäätöstä. Valituksen aiheutti liikuntahalli, joka tuli liian lähelle jokea ja tieltä sekä myös kirkolta katsoen sulkee jokilaakson maisemaa, tilaa muunkinlaiselle ratkaisulle olisi ollut;

Yhdistyksen valitusta ei hyväksytty, mikä oli odotettua.

Kauklahden kaavoitus. Kauklahden kaavoitusta on seurattu tiiviisti. Tavoite on mm., että radan ja Hyttimestarintien välinen alue säilyy uudisrakentamiselta vapaana alueena ja säilyttämisen arvoiset vanhat teollisuusrakennukset kunnostetaan uusiokäyttöön ja muut puretaan.

Kaupunkirata tulee jatkumaan Kauklahteen saakka ja raidevaraus on nykyisin radan sekä joen välissä. Sen tiellä on muutama omakotitalo. Varaus on myös aluetta, jonka rakennuskelpoisuus voi olla huono. Selvitykset mahdollisuuksista vaikuttaa radan linjauksiin on aloitettu.

ratalinjauksiin on puuttuu maakuntakaavalausunnossa v. 2004.

Ns. Piispantalon (Espoon keskus, joen rannassa). Ns. Piispantalo liittyy piispanistuimen tuloon Espooseen. Rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta hotelli Kuninkaantien pohjoispuolella olevan metsäisen kukkulan ja joen väliselle paikalle.

Yhdistys kävi rakennuksesta ja sen sijoituksesta keskusteluja koko vuoden. Seurakunta ja kaupunki olivat valmiit sopeuttamaan suunnittelua toiveiden mukaisesti.

Uudenmaan maakuntakaava. Maakuntakaava on edelleen valmisteilla ja ensimmäiset varsinaiset lausunnot ajankohtaistuivat vasta helmikuussa 2004. Syksykausi kuluikin lausunnon valmistelussa. Yhdistyksen lausunto on yhdistyksen kotisivulla osoitteessa "www.proespoonjoki.fi"

Etelä-Espoon yleiskaava. Kaavasta tehtiin lyhyt ja yleinen ehdotus v. 2002 Viherväylän huomioonotosta Yleiskaavasta tehdyistä huomautuksista tuli tiedoksi ja tarkistuksia varten luonnos. Luonnoksessa yhdistyksen huomautus oli tulkittu huonosti ja osittain virheellisesti. Virheistä lähetettiin korjauspyyntö.

Toistaiseksi ei ole tiedossa otettiinko yhdistyksen korjaukset huomioon.

Turuntien ja Kuninkaantien parannushankkeet. Hankkeista on ollut mainintoja, mutta mitään konkreettista ei ole toistaiseksi löytynyt. Hankkeiden seuranta on tärkeää koska ne vaikuttavat ainakin Glimsån rantamaisemiin.

 

Yhdistyksen toimikunnat ja niiden TOIMINNAN PÄÄPIIRTEET:

Yhdistyksen toiminta on jaettu toimikuntiin, joita toimintavuonna oli seitsemän. Vuoden aikana käytettiin myös useita lyhytaikaisia työryhmiä erilliskysymysten selvittämisessä. Toimikunnat ovat olleet yhdistyksen "tuntosarvet" ja tietoväylä. Kaikki vesistöalueelta tuleva tieto kulkee niiden kautta ja ne myös valmistelevat kannanotot eri aiheisiin. Toiminta on "epämuodollista" ja suurin osa asioiden selvittelystä sekä valmistelusta kirjautuu vasta yhdistyksen virallisena kannanottona.

Kaavoitustoimikunta, jonka kokoonkutsujana on toiminut Rainer Lahti, toimii yhteistyöelimenä kaikille jäsenyhdistysten kaavoituksen seurannasta ja lausuntojen valmistelusta vastaaville. Toimikunnan vakinaiset jäsenet olivat:

Lahti Rainer  (kokoonkutsuja)
Ala-Peijari Tapio
Lyyra Reijo
Lönn Lauri
Schröder Kenneth

Tehtävänsä mukaisesti toimikunta on seurannut vesistöalueen kaavoitustoimintaa, mikä määrällisesti on ollut runsasta. Toimikunta on osallistunut useisiin neuvotteluihin, valmistellut tehdyt huomautukset, esitykset ja lausunnot.

Kulttuuritoimikunta, jonka vetäjänä toimii Nena Stenius, perustettiin Espoonjoen vesistöalueen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Se on aloittanut tehtävänsä erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseksi sekä aineiston keräämisen ja artikkeleiden laadinnan niiden pohjalta. Toimikuntaan kuuluivat:

Stenius Nena (kokoonkutsuja)
Ala-Peijari Tapio
Torniainen Kirsti
Åkerlund Benita

Vesistötoimikunta, jonka kokoonkutsujana on toiminut Tapio Ala-Peijari, on jatkanut työtään paitsi vesistösuunnitelman laadinnassa myös pyrkimyksissä saada Espoonjoen jokialue kansalliseksi kaupunkipuistoksi tai sen osa-alueeksi.

Ala-Peijari Tapio (kokoonkutsuja)
Meronen Unto
Puomio Eeva-Riitta
Savola Kirsti
Schröder Kenneth

Toimintavuoden aikana ovat toimikunnan jäsenet osallistuneet useisiin vesistöaluetta koskeviin neuvotteluihin ja keskusteluihin. Myös vesistöseminaarin järjestelyjen päävastuu oli tällä toimikunnalla. Mm. Espoonjokeen rajoittuvan Kannusillanmäen perinnemaiseman kunnostussuunnitttelussa oli yhdistyksellä edustajat, samoin kuin Kirkkojärven alueen vesipuiston suunnittelun aloituksessa. Näyttää myös siltä, että vesistöaluetta koskeva kokonaissuunnittelu on vähitellen alkamassa, toimikunta on jo osallistunut muutamiin alustaviin keskustelutilaisuuksiin.

Virkistyskäyttötoimikunta, jonka kokoonkutsujana on toiminut Unto Meronen, on toimillaan pyrkinyt lisäämään vesistön virkistyskäyttöä.

Meronen Unto (kokoonkutsuja)
Lyyra Reijo
Kiio Mikko
Torniainen Kirsti

Toimikuntaa ovat työllistäneet mm. Pitkäjärven ja Lippajärven ulkoilureitit ja järvien kaislikoiden ja rantojen siistiminen. On osoittautunut, että toimenpiteiden hoidossa ei ole välttämättä kyse rahoituksesta, vaan toteutus– ja menettelytavoista on vaikea saada pitävää päätöstä. Toimikunta onkin osallistunut useisiin neuvotteluihin ja joutunut valmistelemaan useita esityksiä samoistakin asioista.

Tiedotustoimikunta, jonka kokoonkutsujana on toiminut Oivi Salohonka, on toimintakaudella vakiinnuttanut yhdistyksen kotisivujen toiminnan kokoamalla sinne säännöllisesti kaikki lausunnot ja kirjelmät sekä muut toimintaan liittyvät hallitus– ja jäsentiedot. Myös tiedotusta sivuston olemassaolosta on jaettu sähköisesti niin jäsenistön eri edustajille kuin muillekin kaupunginosa- ja omakotiyhdistyksille sekä muille yhteistyöelimille. Toimikunnan vakinaiset jäsenet olivat:

Salohonka Oivi (kokoonkutsuja)
Ala-Peijari Tapio
Salakari Martti

Taloustoimikunta, jonka kokoonkutsujana on toiminut Tapio Ala-Peijari, on hoitanut varojen hankintaa keräämällä jäsenmaksut sekä anomalla avustuksia. Toimikunnan kokoonpano oli seuraava:

Ala-Peijari Tapio (kokoonkutsuja)
Räisänen Seppo
Salakari Martti

Todettakoon, että toimintarahoituksen hankinta epäonnistui, samoin muutaman erillishankkeen rahoitus jäi saamatta. Yksi syy on yhdistyksen asema. Toistaiseksi rahoituksen myöntäjät eivät pidä yhdistystä kotiseutu – tai kulttuuriyhdistyksenä.

Yhdistys on aktiivisesti pitänyt yllä yhteyksiä yli kuntarajojen kaikkiin tahoihin, joiden toimialaan kuuluvat yhdistyksen tavoitteissa päätetyt asiat. Merkittävä osa yhteydenpidosta oli toimikuntien tehtäviin liittyviä neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia.

TALOUS

MAKSETUT PALKAT PALKKIOT, ETUUDET JA ELÄKEJÄRJESTELYT

Yhdistys ei ole antanut mitään etuuksia eikä eläkejärjestelyjä ole tehty.

AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET

Toimintavuonna yhdistys ei saanut avustuksia eikä lahjoituksia.

TULOT JA MENOT TILIKAUSI 1.1. - 31.12.2003

Tulot kertyivät jäsenmaksuista, suurimmat menot aiheuttivat julkaisu- ja tiedotustoiminta.

TILIKAUDEN TULOS

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa tappiota 1 027,73 euroa.

Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden tulos merkitään voitto/tappio tilille.

 

ESPOOSSA 20.4.2004

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf, hallitus