2

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf


TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

 

 

PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf ”on sitoutumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimivien rekisteröi­tyjen kansalaisyhteisöjen ja kalastuskuntien muodostama järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luon­nonsuojelua, ihmisten viihtyvyyttä ja turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.”

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000.

JÄSENET 31.12.2000

Espoon Vihreät ry

Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

Järvenperän Omakotiyhdistys,

Träskända Egnahemsförening ry

Lähderanta Kilta,

Källstrand Gillet ry

Kauklahden sos.dem yhdistys ry

Pihlajarinteen omakotiyhdistys,

Rönnebacka Egnahemsförening ry

Kauklahti-Seura ry

Veinin Omakotiyhdistys ry

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Viherlaaksolaiset, Gröndalsgillet ry

Keski-Espoo-seura ry,

Föreningen för Mellersta Esbo rf

Espoo Rowing (kannatusjäsen)

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Matti Planting (kannatusjäsen)


YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 30.5.2000 Jupperin koululla. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuo­delle 2000, tulo- ja menoarvio vuodeksi 2000 sekä valittiin yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen säännöt toimitettiin korjattuina Patentti- ja Rekisterihallitukselle huhtikuussa 2000 ja ne hyväksyttiin ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 4.5.2000 rekisterinumerolla 179069.

Hallitus kokoontui 9 kertaa Jupperin Omakotiyhdistyksen Tammenterho-kokoustilassa.

YHDISTYKSEN HALLINTO

HALLITUS 1.1. - 30.5.2000

Mauri Alasaari Jupperin omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja

Rainer Lahti Espoon Vihreät ry varapuheenjohtaja

Tapio Ala-Peijari Jupperin Omakotiyhdistys ry

Mikko Kiio Espoon Ympäristöyhdistys ry

Lauri Lönn Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Ursula Palsbo Lähderanta Kilta-Källstrand Gillet ry

Matti Ryhänen Kirkkojärvi takaisin ry

Erja Salonen Keski-Espoo-seura ry

Kalevi Toivola Laaksolahden Huvilayhdistys ry

varajäsenet esitysjärjestyksessä:

1. Sirkka-Liisa Korkala Espoon Vihreät ry

2. Esko Kaukonen Viherlaaksolaiset-Gröndalsgillet ry

3. Kenneth Schröder Veinin Omakotiyhdistys

4. Asko Tuominen Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

hallituksen valitsemat toimihenkilöt:

Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry, sihteeri

Seppo Räisänen, Jupperin Omakotiyhdistys ry, taloudenhoitaja

HALLITUS 31.5. - 31.12.2000

Mauri Alasaari Jupperin Omakotiyhdistys ry, puheenjohtaja

Rainer Lahti Espoon Vihreät ry varapuheenjohtaja

Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry sihteeri

Tapio Ala-Peijari Jupperin Omakotiyhdistys ry

Esko Kaukonen Viherlaaksolaiset, Gröndalsgillet ry

Mikko Kiio Espoon Ympäristöyhdistys ry

Martti Korpela Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Jaana Leppäkorpi Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf

Ursula Palsbo Lähderanta Kilta, Källstrand Gillet ry

Kalevi Toivola Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Asko Tuominen Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

varajäsenet esitysjärjestyksessä:

1. Lauri Lönn Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

2. Kenneth Schröder Veinin Omakotiyhdistys ry

3. Sirkka-Liisa Korkala Espoon Vihreät ry

4. Oivi Salohonka Pihlajarinteen omakotiyhdistys ry

hallituksen valitsemat toimihenkilöt:

Seppo Räisänen, Jupperin Omakotiyhdistys ry taloudenhoitaja

TILINTARKASTAJAT

Varsinaiset tilintarkastajat

Varatilintarkastajat

Pekka Puomio

Teuvo Tikkanen

Esko Uotila

Marjo Matikka

 

TOIMINTA

Toisena varsinaisena toimintavuotenaan yhdistys on toiminut varsin aktiivisesti.

Edellisen toimintavuoden aikana valmisteltu Espoonjoen vesistöaluetta koskeva esite viimeisteltiin ja tuli painosta 10.4.2000 ja siitä järjestettiin julkistamistilaisuus 18.4.2000 Hotelli Kuninkaantiessä.

Puheenjohtaja Mauri Alasaari oli myös Ylenaikaisen haastateltavana 25.4.2000.

Espoon kaupunginhallitukselle lähetettiin kirje yhdistyksen tavoitteiden huomioimiseksi kaupunkisuunnittelussa.

Puheenjohtaja oli kuultavana 13.6. 2000 Espoon keskuksen kehittämisryhmän kokouksessa. Paikalla oli myös Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf:n edustaja. Espoon keskuksessa Espoonjoki on hyvin oleellinen osa kokonaiskuvaa, sitä ei voi ohittaa keskuksen kehittämissuunnitelmissa. Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf:n tavoitteiden kannalta puheenjohtaja arvioi tilaisuuden onnistuneeksi.

Tapio Ala-Peijari esitteli Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf:ää Auroran kyläjuhlassa toukokuussa ja yhdistyksen edustajat osallistuivat myös Pääkaupunkiseudun merellinen kaupunkipuisto – paneeliin 25.9.2000.

Kauklahti-seuran puheenjohtaja vieraili yhdistyksen hallituksen kokouksessa 14.12.2000 keskustelemassa Kauklahden kaavoituksesta joen rantapuistossa.

Lokakuussa yhdistyksen aloittamaan vesistöaluesuunnitelman tekoon liittyen yhdistyksessä vieraili viherpalvelupäällikkö Jouko Vehkakoski, joka kertoi kaupungin aloittamasta viheralueohjelman laadinnasta ja sen tavoitteista.

Kaavoitus-, vesistö- sekä virkistystoimikuntien edustajat vierailivat myös Espoon kaupungin viheraluesuunnitelman tekijöiden luona 31.10.2000. Paikalla olivat Jan Pesonen (tekn.virasto), Sinikka Hammarberg (Ympäristökeskus) sekä Paavo Taponen (kaupungin puutarha).

Yhdistykseen perustetut toimikunnat ja niiden aktiviteetit vuonna 2000:

 

 1. Kaavoitustoimikunta, jonka kokoonkutsujana on toiminut Lauri Lönn, on mm.

  -ottanut kantaa Vesirattaanmäen kaavoitukseen

  -tehnyt kaavamuistutuksen Fallåkerin (Karvasmäki) kaavaan

 2. Vesistötoimikunta, jonka kokoonkutsujina ovat toimineet Rainer Lahti ja Tapio Ala-Peijari, on ottanut tehtäväkseen vesistöaluesuunnitelman laadinnan.

 3. Virkistyskäyttötoimikunta, jonka kokoonkutsujana on toiminut Mikko Kiio, on aloittanut toimintansa asettamalla tavoitteeksi mm. kalastuskuntayhteistyön, soutu- ja melontamahdollisuuksien kartoittamisen Espoonjoen alueella, uimarantojen kunnon selvityksen sekä kävelypolkujen olemassaoloselvityksen. Lisäksi tavoitteena on myös selvittää lintutornit, latuverkosto sekä mahdollisuus luisteluun järven jäällä.

  Espoonjoen alueen yhdistyksiltä tullaan kysymään haluja virkistystoimintaan ja järjestetään pienimuotoisia yleisötilaisuuksia, kuten 3.5.00 pidetty iltakävely Espoonjoella ja 1.6.00 vietetty onkipäivä Turuntien tuntumassa.

 4. Tiedotustoimikunta, jonka kokoonkutsujana toiminut Erja Salonen muutti paikkakunnalta, on toiminut sihteeri Martti Salakarin harjoittaman tiedotuksen varassa ja se on toiminut hyvin myös sähköpostitse. www-sivujen tekoa ei ehditty käynnistää toimintavuonna 2000.

 5. Taloustoimikunta on huolehtinut varojen hankinnasta.

Yhdistys on aktiivisesti pitänyt yllä yhteyksiä yli kuntarajojen kaikkiin tahoihin, joiden toimialaan kuuluvat tavoitteissa määritellyt asiat. Yhdistys jätti kuntalaisaloitteen Espoonjoen vesistön ja sen ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä 29.12.2000.

Myönteisenä viestinä olemme ottaneet myös tiedon kaupunginhallituksen päätöksestä käynnistää Espoonjokilaakson suunnittelu siten, että Espoon keskuksen ja Bembölen väliselle alueelle suunnitellaan monipuolinen virkistyspuisto Espoonjoen vesiaihetta ja kirkon lähiympäristöä korostaen ja kehittäen.

TALOUS

MAKSETUT PALKAT PALKKIOT, ETUUDET JA ELÄKEJÄRJESTELYT

Yhdistys ei ole antanut mitään etuuksia eikä eläkejärjestelyjä ole tehty.

AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET

Espoon kaupungin Opetus- ja kulttuuritoimi myönsi yhdistykselle 5 000 markkaa sivistystoimen vuoden 2000 avustusmäärärahan jäännöserästä joulukuussa 2000. Avustuksella käynnistetään yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan esittely omalla www-kotisivulla.

Espoon kaupungin myöntämästä 7000 mk:n talkooavustuksesta käytettiin 3321 mk Pitkäjärven rannan siivoustalkoiden järjestämiseen. Käytännön järjestelyt hoiti Laaksolahden Huvilayhdistys.

KALUSTON POISTOSUUNNITELMA, PANTIT JA VASTUUT

Yhdistyksellä ei ole mitään kalustoa, joten poistosuunnitelmaa ei ole tehty.

Pantteja ei ole annettu ja vastuita ei ole.

TULOT JA MENOT TILIKAUSI 1.1. - 31.12.2000

Tuloslaskelma ja tase liitteenä. Tulot ovat koostuneet liittymis- ja jäsenmaksuista ja suurimmat menot julkaisu- ja tiedotustoiminnasta.

TILIKAUDEN TULOS

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 5258,65 markan voittoa, mikä johtuu joulukuussa saadusta 5000 mk avustuksesta.

Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden tulos merkitään voitto/tappio tilille.

ESPOOSSA 9.4.2001

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf , hallitus


LIITTEET     Tilinpäätös

  Tilintarkastajien lausunto


                                                                                                                                                                                                                        |ETUSIVULLE|           |TAKAISIN|