Pro Espoonjoki ry - Pro Esbo å rf                            

PÖYTÄKIRJA

Edustajiston vuosikokous 2004

Aika: 13.5.2004 klo 19.00

Paikka: Taidetalo Pikku-Aurora, Järvenperä

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin:

Marjo Matikka, Laaksolahden Huvilayhdistys ry.

Sihteeriksi:

Martti Salakari, Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf.

Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina:

Teuvo Tikkanen, Veinin Omakotiyhdistys ry;

Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry.

3 § Todetaan viralliset kokousedustajat

Kaikki jäsenet eivät olleet lähettäneet edustajia sääntöjen sallimaa määrää.

Kokoukseen osallistuneet kokousedustajat on lueteltu alla:

YHDISTYS

NIMI

PK

GSM

Esbo Hembygdsförening r.f.

Benita Åkerlund

8015908

040-5575213

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Unto Meronen

8636827

050-5419457

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Nena Stenius

8594934

050-3718059

Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Pekka Vakkuri

0400-601842

Kirkkojärvi takaisin ry Kyrkträsket tillbaka rf

Rainer Lahti

8056603

050-3622054

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Marjo Matikka

5095670

050-3001327

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Matti Santonen

0400-820121

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Kirsti Torniainen

599192

050-5825939

Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

Arja Mikkonen

598667

041-5077490

Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry Rönnebacka Egnahemsförening rf

Arto-Kari Palander

8550783

040-7222792

Veinin Omakotiyhdistys ry

Teuvo Tikkanen

597899

050-5592209

Veinin Omakotiyhdistys ry

Pentti Lampinen

595251

Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

Jukka Paaso

050-5819286

 

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu liitteineen oli postitettu 27.4.04 jäsenyhdistyksille, niiden nimeämille edustajille sekä kannattaville jäsenille.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Todetaan muut läsnäolijat

Edustajien lisäksi paikalla olivat:

Yhdistyksen puheenjohtaja

Tapio Ala-Peijari

Kaivosmiehenkuja 6 B

02730 ESPOO

Taloudenhoitaja

Seppo Räisänen

Kaivoskuja 10

02730 ESPOO

Sihteeri

Martti Salakari

Vieraskuja 3 A 1

02770 ESPOO

6 § Hyväksytään kokouksen esityslista

Esityslistaksi (liitteenä) hyväksyttiin.

7 § Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Esitettiin vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat 1 426,08 € ja tuotot, 396,00 €. Tilikauden tulos oli 1 027,73 € tappiollinen.

Päättyneenä toimintavuonna yhdistys ei saanut avustuksia.

8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Talousarvion tulotavoite on 1 300,00 € ja menot 1 300,00 €. Talousarviossa ovat vain varsinaisen toiminnan menot. Mahdollisiin erillishankkeisiin etsitään rahoitus erikseen.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

Hallituksen esitykset olivat liittymismaksuksi 33,00 €, jäsenmaksun perusosaksi 20,00 € sekä jäsenmaksun lisäosuudeksi 4,00 €, kannattavien jäsenten jäsenmaksuksi henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle 170,00 € siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti. Hallituksen esitykset hyväksyttiin.

10 § Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin sääntöjen sallima enimmäismäärä eli puheenjohtaja ja 10 varsinaista ja 5 varajäsentä.

11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-Peijari Jupperin Omakotiyhdistys ry:stä. Valinta oli yksimielinen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti:

Benita Åkerlund Esbo Hembygdsförening r.f.

Rainer Lahti Espoon Vihreät ry

Unto Meronen Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända

Egnahemsförening ry

Nena Stenius Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry,

Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Maire Vartiainen Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Lauri Lönn Kirkkojärvi takaisin ry Kyrkträsket tillbaka rf

Kirsti Torniainen Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Oivi Salohonka Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder Veinin Omakotiyhdistys ry

Reijo Lyyra Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

ja varajäseniksi:

Mikko Kiio Espoon Ympäristöyhdistys ry

Pekka Vakkuri Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Matti Santonen Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Arja Mikkonen Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

Jukka Paaso Viherlaaksolaiset r.y. - Gröndalsgillet r.f.

12 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin

Varsinaiset tilintarkastajat

Varatilintarkastajat

Marjo Matikka

Teuvo Tikkanen

Esko Uotila

Pekka Puomio

13 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

 

 

 

............................................... ................................................

Marjo Matikka Martti Salakari

puheenjohtaja sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu

Espoo kesäkuussa 2004

 

 

 

............................................... ................................................

Teuvo Tikkanen Rainer Lahti

Veinin Omakotiyhdistys ry Kirkkojärvi takaisin ry

 

 

LIITTEET: esityslista

toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio