Pro Espoonjoki ry - Pro Esbo å rf                                                                                         PÖYTÄKIRJA


Aihe: Edustajiston vuosikokous

Aika: 15.5.2001 klo 19.00

Paikka: Kanta-Espoon seurakunnan Pitäjäntupa

Ennen kokouksen aloitusta varapuheenjohtaja Rainer Lahti toivotti omasta puolestaan osallistujat tervetulleiksi sekä esitteli Espoon kaupungin suunnittelukeskuksen aluearkkitehti Leena Kaasisen. Leena Kaasinen kertoi Espoonjoen vesistöalueen kaavoitustilanteesta.

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mauri Alasaari avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Alustuksena hän kertoi yhdistyksen toiminnasta päättyneenä toimintavuotena. Hän totesi toimintavuoden olleen onnistunut ja yhdistyksen vakiinnuttaneen asemansa merkittävänä vaikuttajana Espoonjoen vesistön vaikutusalueella.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin:

Marjo Matikka Laaksolahden Huvilayhdistys ry.

Sihteeriksi:

Martti Salakari Kirkkojärvi takaisin ry, Kyrkträsket tillbaka rf.

Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina:

Maija Haataja Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf;

Petri Suominen Espoon Vihreät ry.

3 § Todetaan viralliset kokousedustajat

Kaikki jäsenet eivät olleet lähettäneet edustajia sääntöjen sallimaa määrää. Todettiin, että koska osallistujista moni toimii useammassa yhdistyksessä, voi useammalla jäsenellä olla sama edustaja. Kuten vuoden 2000 edustajain kokouksessa todettiin jokaisella kokoukseen osallistuvalla edustajalla on kuitenkin vain yksi ääni, jota ei voi siirtää valtakirjalla.

Kokoukseen osallistuneet kokousedustajat on lueteltu alla:


YHDISTYS

NIMI

PK

GSM

E-MAIL

Espoon Vihreät ry

Petri Suominen

Kylätorintie 10 C

02770 ESPOO

8596295

petri.suominen@ravenproductions.net

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kai Haapamäki

Kalliotie 11

02730 ESPOO

8533384


Järvenperän kalastuskunta, Träskända Fiskelag

Aapo Kirvesniemi

Heiniemi 7

02940 ESPOO

598642

aapo.kirvesniemi@kolumbus.fi

Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända Egnahemsförening ry

Unto Meronen

Tallipojankuja 2-4

02940 ESPOO

8636827

050-5419457


Luettelo, 3 §, jatkuu sivuilla 2 ja 3

Luettelo. 3 §, jatkuu

YHDISTYS

NIMI

PK

GSM

E-MAIL

Kauklahden sos.dem.yhdistys ry

Paula Lammi

Kirstinsyrjä 7 B 52

02760 ESPOO

8596321

050-3003175


Kauklahden sos.dem.yhdistys ry

Marjut Nieminen

Kristallitie 4

02780 ESPOO

811374

marjut.nieminen@meto-ry.fi

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Marja Rahkonen

Kaskikuja 3

02780 ESPOO

810953

040-5152805

marja.rahkonen@mbnet.fi

Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Jarkko Rahkonen

Kaskikuja 3

02780 ESPOO

810953

j.rahkonen@mbnet.fi

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Arnevi Kytöniemi

Kiuastie 8

02770 ESPOO

8055561


Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry, Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Virpi Palmgren

Saavikuja 1

02770 ESPOO

8593356

0400-524366

virpi.palmgren@hut.fi

Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf

Maija Haataja

Kirstinmäki 15 C 48

02760 ESPOO

8056502


Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf

Olavi Hakala

Kotikyläntie 5 B 32

02770 ESPOO

8057045


Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf

Jaana Leppäkorpi

Tuomarilankatu 5 C 16

02760 ESPOO

8638831

040-5318214, 040-5385809

jaana.leppakorpi@kolumbus.fi,jaana.leppakorpi@nuhedu.fi

Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Lauri Lönn

Kylätorintie 4 C 23

02770 ESPOO

8051468

050-5629348

lauri.lonn@keskiespoo.net

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Mikko Hietala

Luhtitie 30 B

02730 ESPOO

590727


Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Esa Kiviluoma

Kuttulammentie 1 B

02730 ESPOO

51230055

050-5500390

esa.kiviluoma@kolumbus.fi

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Arja Kontio

Kuudes järvikuja 4

02730 ESPOO

5663637

0400-410734

arja.kontio@mek.fi

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Marjo Matikka

Kuttulammentie 1 A

02730 ESPOO

5095670

050-3001327

marjo.matikka@pp.nic.fi

Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Kalevi Toivola

Toinen huvilatie 11

02730 ESPOO

595731

0400-708409


Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Kirsti Torniainen

Pitkäjärvenranta 12

02730 ESPOO

599192


Luettelo, 3 §, jatkuu sivulla 3

Luettelo. 3 §, jatkuu

YHDISTYS

NIMI

PK

GSM

E-MAIL

Lippajärveläiset ry, Klappträskgillet rf

Asko Tuominen

Kolkerannantie 4 B 5

02940 ESPOO

5091820

050-5510300


Lähderanta Kilta-Källstrand Gillet ry

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Ursula Palsbo

Lähderanta 14 B

02720 ESPOO

599964

urpa@kolumbus.fi

Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry Rönnebacka Egnahemsförening rf

Juha Turunen

Vaahterakuja 11

02940 ESPOO

8636506

0400-442428

turunen.juha@kolumbus.fi

Veinin Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder

Haaparousku 1

02730 ESPOO

596786


Viherlaaksolaiset-Gröndalsgillet ry

Kirsti Savola

Kirstintie 16 A 11

02760 ESPOO

8638735

0500-933509

kirsti.savola@pp.inet.fi

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu liitteineen oli postitettu jäsenyhdistyksille, niiden nimeämille edustajille sekä kannattaville jäsenille. Lisäksi kokouksesta oli tiedotettu sähköpostilla jäsenten yhteyshenkilöille.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Todetaan muut läsnäolijat

Virallisten edustajien lisäksi paikalla olivat:

Yhdistyksen puheenjohtaja

Mauri Alasaari

Peltorinne 8

02730 ESPOO

Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Rainer Lahti

Sokinmäki 6 E

02760 ESPOO

Hallituksen jäsen

Tapio Ala-Peijari

Kaivosmiehenkuja 6 B

02730 ESPOO

Taloudenhoitaja

Seppo Räisänen

Kaivoskuja 10

02730 ESPOO

Sihteeri

Martti Salakari

Vieraskuja 3 A 1

02770 ESPOO

6 § Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista (liitteenä).

7 § Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Esitettiin vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut olivat 22 218,25 mk ja tuotot, avustukset mukaanlukien, 11 565,40 mk. Tilikauden tulos oli -10 652,85 mk.

Tilikauden tulokseen ovat eniten vaikuttaneet vuodelta 1999 siirtyneet, esitteen tekoon tarkoitetut avustukset (Espoon kaupunki). Esite saatiin painoon vasta keväällä 2000. Myös Espoon kaupungin myöntämä avustus (5 000 mk) tuli vasta joulukuussa 2000 eikä sitä ehditty käyttää. Avustusta tullaan käyttämään yhdistyksen nettisivuston suunnitteluun ja avaamiseen.

Vuosikertomuksessa oli pari virhettä. Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf oli kirjoitettu väärin ja hallituksen jäsen Jaana Leppäkorpi oli Keski-Espoo-seura ry, Föreningen för Mellersta Esbo rf edustaja, ei Espoon ympäristöyhdistyksen. Virheet korjataan vuosikertomukseen.

8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo  ja menoarvio sekä liittymis  ja jäsenmaksujen suuruudet

Kuten yhdistyksen puheenjohtaja totesi, toiminta on perustunut vapaaehtoisuuteen ja kulut ovat siksi pieniä. Tästä syystä talousarvion tulotavoite on 10 000 mk, menoja kertyy 10 000 mk. Talousarviossa ovat vain varsinaisen toiminnan menot. Mahdollisiin erillishankkeisiin etsitään rahoitus erikseen.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

Hallitus esitti liittymismaksuksi 200 mk ja jäsenmaksun perusosaksi 100 mk. Hallituksen esitys hyväksyttiin sekä kannattajäsenmaksuksi henkilöjäsenelle 500 mk ja yhteisöjäsenelle 1 000 mk siten, että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti.

10 § Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 10 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä.

11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja Mauri Alasaari ilmoitti, että on hänen mielestään on aika vaihtaa puheenjohtajaa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-Peijari Jupperin Omakotiyhdistys ry:stä. Valinta oli yksimielinen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti:

Rainer Lahti Espoon Vihreät ry

Jaana Leppäkorpi Keski-Espoo-Seura ry

Martti Salakari Kirkkojärvi takaisin ry

Martti Korpela Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Lauri Lönn Kuninkaantien sos.dem. yhd. ry

Kirsti Torniainen Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Asko Tuominen Lippajärveläiset ry-Klappträskgillet rf

Ursula Palsbo Lähderanta Kilta-Källstrand Gillet ry ja

Espoon Ympäristöyhdistys ry

Oivi Salohonka Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder Veinin Omakotiyhdistys

ja sen varajäseniksi:

Sirkka-Liisa Korkala Espoon Vihreät ry

Unto Meronen Järvenperän Omakotiyhdistys-Träskända

Egnahemsförening ry

Risto Keinonen Kauklahti-Seura-Köklax Gillet ry

Kalevi Toivola Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Kirsti Savola Viherlaaksolaiset-Gröndalsgillet ry

12 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin

Varsinaiset tilintarkastajat

Varatilintarkastajat

Pekka Puomio

Teuvo Tikkanen

Esko Uotila

Marjo Matikka

13 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa oli maininta ”Keskustelu toimintaan liittyvistä asioista”. Ilmoitusasioina tuli esiin Espoon ympäristöyhdistyksen ja Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf järjestämä kanoottiretki Espoonjoella (Glims --> Vpk:n talo) ja tulossa olevat Keski-Espoo-Seura ry: järjestämä elokuun virkistäytymisilta (tarkemmin Jaana Leppäkorpi), helatorstain kokko Espoon keskuksessa Wanhan terveyslähteen lähettyvillä ja ”siltatanssit” elokuussa (Kirkkojärvi takaisin ry).

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.


..............................................                                             ...............................................

Marjo Matikka                                                                 Martti Salakari

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu

Espoo kesäkuussa 2001

...............................................                                             ................................................

Maija Haataja                                                                     Petri Suominen

Keski-Espoo-seura ry,                                                     Espoon Vihreät ry

Föreningen för Mellersta Esbo rf

        

LIITTEET: esityslista

toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio