5/2008

 

NÄYTELMÄLLISET JOKIKÄVELYT TULOSSA!

 

Jokivarren asukkaiden muistot, kertomukset ja tarinat heräävät henkiin Espoonjoen rantamilla:

Perjantaina 9.5. klo 17.45 – 20.45, useita lähtöjä puolen tunnin välein

Lauantaina 10.5 klo 15.00 - 18.00 "

Sunnuntaina 11.5 klo 15.00 - 18.00 "

Lähtöpaikka: Keski-Espoon uimahallin ja joen välistä

Tule katsomaan, miten paljon hauskaa ja surullista, kummallista ja hullunkurista on tapahtunut joen virratessa ohitse!

 

 

Näytelmälliset jokikävelyt:

MUISTOT, KERTOMUKSET JA TARINAT HERÄÄVÄT HENKIIN ESPOONJOEN RANTAMILLA

 

Pro Espoonjoki-yhdistys on viime vuosina järjestänyt niin koululaisille kuin muulle yleisölle suunnattuja jokikävelyitä, joilla on pyritty herättämään kiinnostusta jokiluontoon ja -maisemiin. On haluttu näyttää, minkälaisia elämyksiä ja virkistysmahdollisuuksia joki tarjoaa meille, sen lähialueella asuville – edellyttäen että sitä vaalitaan ja suojellaan tuholta.

Nyt 550-juhlavuoden yhteydessä on aika kiinnittää huomiota myös siihen, miten ihmiset ovat asuneet ja eläneet joen rantamilla – miten joki on virrannut kuin elämänlanka tämän seudun läpi ja vaikuttanut asukkaiden toimentuloon ja vapaa-aikaan, työhön ja leikkiin. Ja miten paljon kummallista ja hullunkurista, hauskaa, surullista ja pelottavaakin on tapahtunut veden virratessa ohitse!

Siksi yhdistys järjestää tulevana keväänä, vanhan Espoon 550-juhlavuonna 2008, perheille suunnattuja, opastettuja teatterivaelluksia Espoonjoen maisemissa. Vaellukset toteutetaan viikonloppuna 9-11. toukokuuta sekä Kulturen vid ån -tapahtuman yhteydessä torstaina 12. kesäkuuta.

Kävelyreittien varrella nähdään menneiden aikojen tapahtumia dramatisoituina kohtauksina, joissa jokivarren asukkaiden muistot, jokeen ja jokilaaksoon liittyvät tarinat ja historiallinen tieto konkretisoituvat eläviksi tilanteiksi. Yhteistyökumppaneina mukana ovat ensisijaisesti Espoon esittävän taiteen koulu ja Lagstads skolanin teatterikerho, joiden oppilaat toimivat näyttelijöinä. Tämän joukon vahvistukseksi tulee alueella asuvia muita harrastajanäyttelijöitä, sekä aikuisia että nuoria, joten tulossa on laaja yhteistyöteatteritapahtuma. Mukaan on lupautunut yksi ammattinäyttelijäkin, jokilaakson tuntumassa lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt kirjailija ja näyttelijä Vivi-Ann Sjögren. Lukuisat alueen asukkaat ovat kertoneet omia muistojaan sekä kuulemiaan tarinoita, jotka välillä ovat jo melkein niin kutsuttuja "kaupunkilegendoja".

Käytännön järjestelyihin on saatu mukaan useita yhteistyökumppaneita alueen järjestöistä, mm. Esbo Hembygdsförening, jonka joen rannalla sijaitsevassa talossa, Lagstadin vanhassa koulurakennuksessa, tapahtuu yhtä jos toista – myös pihamaalla ja sivurakennuksissa. Kaupunginmuseosta on saatu apua tietojen keräystyöhön.

Tapahtuman vetäjänä ja käsikirjoittajana toimii teatteriohjaaja Nena Stenius, joka on Pro Espoonjoki-yhdistyksen hallituksen jäsen. Muina ammattilaisina mukana ovat Eskon teatteri-ilmaisun opettaja Janne Jokelainen ja pukusuunnittelija Tyra Therman.

Äitienpäivä-viikonloppuun sijoittuviin jokikävelyihin tulee sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä näytelmäkohtauksia – jotkut kohtaukset ovat jopa kaksikielisiä. Onhan Kanta-Espoo perinteisesti ollut ruotsinkielistä seutua, ja siksi ruotsinkielisiä muistelijoita on paljon. Mutta sekaan mahtuu monia hauskoja suomenkielellä kerrottuja tarinoita, ja lisäksi on haluttu varmistaa, että kaikki mukaan tulevat kävelijät pysyvät juonessa mukana iästä tai kielitaidosta riippumatta. Kesäkuiseen Kulturen vid ån-tapahtumaan liittyvistä kävelyistä tulee kuitenkin kokonaan ruotsinkielisiä.

Tavoitteena on välittää erityisesti lapsille ja nuorille kiintymystä Espoonjoen muistorikkaaseen kulttuurimaisemaan ja konkreettista kuvaa varsinkin 1930, - 40 ja -50-lukujen elinoloista, joista vanhimmat kantaespoolaiset vielä voivat kertoa. Ajoista, jolloin elämä oli aineellisesti niukkaa ja yksinkertaista, mutta ihmiset keskenään tutumpia ja yhteisöllisyys melkein elinehto.