Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf jäsenyhdistyksille 27.1.2009

KOKOUSKUTSU

 

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen keskiviikkona 25.2.2009 klo 18 Lagstadin kotiseututaloon (Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4, 02770 ESBO)

Tilaisuuden aluksi näemme viime kesän Näytelmällisten jokikävelyiden kohtauksia valokuvaesityksenä ja kuulemme Laulun Espoonjoelle videolta.

Pro Espoonjoki ry perustettiin syksyllä 1998 kattojärjestöksi Espoonjoen valuma-alueen yhdistyksille ja yhteisöille. Toiminnan tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua ja ihmisten viihtyvyyttä sekä turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Yhdistys sai 5.12.2006 kansainvälisen järjestön – WWF:n - tunnustuksen niin sanotun Panda-palkinnon työstä Espoonjoen vesistön hyväksi. Palkinto mahdollisti uuden esitteen painatuksen suomeksi sekä ruotsiksi. Esitettä on jaossa Espoon YTV-palvelupisteissä, kirjastoissa sekä saatavissa hallitusten jäsenten kautta.

Yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 10 vuotta vuonna 2008, joka oli Espoon 550 juhlavuosi. Yhdistyksemme osallistui juhliin järjestämällä näytelmälliset jokikävelyt sekä elämyksellisen jokikävelyn. Tässä yhteydessä kertyi myös paljon historiallista perinnetietoa joesta ja sen asukkaista kuten myös kuva- ja videomateriaalia, jota on tarkoitus hyödyntää yhdistyksen rekisteröinnin 10-vuotisjuhlavuonna 2010.

Tervetuloa!

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Hallitus

 

LIITTEENÄ

Vuosikokouksen esityslista ja valtakirja kokousedustajille

LISÄTIETOJA

www.proespoonjoki.fi, jossa kokouspaikan ajo-ohje, toimintasuunnitelma 2009 sekä toimintakertomus 2008. Talousarvio 2009 ja tilinpäätös 2008 nähtävissä kokouspaikalla.

Tämä kutsu on lähetetty paperiversiona jäsenyhdistyksille kirjeenä hallituksen jäsenten kautta ja muille postitse. Lisäksi sähköisenä jäsenyhdistysten sähköposteihin tai puheenjohtajille ja/tai sihteereille.
 

Liitteenä esityslista ja valtakirja:

 

 

 

Esityslista

Pro Espoonjoki ry:n edustajiston vuosikokous, 25.2.2009, klo 18.00 Lagstadissa Espoossa.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan viralliset kokousedustajat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Todetaan muut läsnäolijat

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Nykyiset liittymis- ja jäsenmaksut ovat:
- liittymismaksu 33,00 € mk ja perusjäsenmaksu 20,00 € sekä lisäosa 4 €

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut lasketaan siten, että vuosimaksun perusosaan lisätään jäsenmääräkertoimella kerrottu vuosimaksun lisäosa. Vuosimaksu on perusosa jäsenmäärän ollessa alle 200 jäsentä ja nousee lisäkertoimella aina kun jäsenmäärä kasvaa alkavaa 200 jäsentä kohden yhdellä sekä tuhannen (1 000) jäsenen jälkeen kerroin ei enää kasva.

Jäseniä 1-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000>
Lisäkerroin 0 1 2 3 4 5
Jäsenmaksu € 20 24 28 32 36 40

- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti, kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Sääntöjen mukaisesti hallitukseen kuuluu edustajiston vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-10 varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä. Näiden lisäksi voidaan kutsua ulkopuolelta sihteeri ja taloudenhoitaja. Toimintavuonna 2008 hallituksessa on ollut jäseniä sääntöjen sallima maksimi: puheenjohtaja, 10 varsinaista ja 5 varajäsentä sekä hallituksen ulkopuolinen taloudenhoitaja ja sihteeri.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Jäsenyhdistykset valitsevat kokouksissaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet edustajistoon. Edustajistoon valittavien lukumäärä riippuu jäsenyhdistyksen jäsen- tai osakasmäärästä siten, että yhden (1) edustajiston jäsenen lisäksi voidaan valita yksi (1) edustajiston lisäjäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen jokaista alkavaa kahtasataa (200) henkilöjäsentä tai osakasta kohti kuitenkin siten, että jäsenyhdistyksen edustajien määrä edustajistossa voi olla korkeintaan kuusi (6) edustajaa. Jäsenyhdistykset nimeävät edustajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä ja ilmoittavat nimet yhteystietoineen yhdistyksen hallitukselle viimeistään ennen edustajiston vuosikokousta tai proespoonjoki@proespoonjoki.fi.
Valtakirja (liitteenä) luovutetaan kokouksen puheenjohtajalle ennen kokouksen alkua.

Jäsenmäärä 1-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000>
Hallitukseen varsinaisia jäseniä max 1 2 3 4 5 6

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. Kokouksen päättäminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALTAKIRJA

 

 

____________________________________valtuuttaa täten

(yhdistyksen/yhteisön nimi)

 

___________________________toimimaan edustajanamme

(jäsenen nimi)

 

Pro Espoonjoki ry:n edustuston vuosikokouksessa 25.2.2009 ja kokouksen niin päättäessä sen hallituksessa.

 

Espoossa ____.___.2009

 

__________________         _________________

__________________         _________________

Yhdistyksen / yhteisön allekirjoitus

(myös nimiselvennökset)